Inkomen van mediators en Corona (2)

inkomen.jpg.webp

In de Nieuwsbrief van maart kondigden wij aan dat NMv bij minister Dekker en de Raad voor Rechtsbijstand toelichting heeft gevraagd op de steunmaatregel en de toepassing ervan op mediators die met inkomensdaling te maken hebben. Op 17 mei vindt daarover een gesprek plaats met het ministerie. Wij houden u op de hoogte over wat steunmaatregelen voor mediators wel kunnen betekenen.

Een aantal NMv-leden heeft zich gemeld met omzetdaling door de Corona-pandemie. De Tegemoetkomingsregeling voor mediators in de gesubsidieerde toevoegingenpraktijk biedt geen soelaas! De steunmaatregel is nu niet gericht op de persoonlijke situatie van individuele mediators, maar op een gemiddelde omzetdaling voor de hele beroepsgroep.

Een aantal leden heeft bericht ontvangen dat zij eerder ontvangen vooruitbetalingen op inkomenssteun moeten terugstorten. Daarover gaan wij op 17 mei in gesprek. Als u ons een vraag wilt meegeven, laat ons dat dan vóór 15 mei a.s. weten via info@mediatorsvereniging.nl

Hans Bekkers