Wie nomineert u voor de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021?

Eberhard_van_der_laan_6765_(2).jpg.webp

Eén van de hoogtepunten tijdens de Week van de Mediation is de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award. Dit jaar vindt deze uitreiking plaats op 2 november.

Met het uitreiken van deze prijs wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen. En die daardoor een boegbeeld vormen voor het mediationvak.

Wie nomineert u?
Als u een kandidaat voor deze prestigieuze Award in gedachten heeft, dan kunt u dit, onder vermelding van een heldere motivatie, uiterlijk 1 augustus a.s. kenbaar maken via info@mediatorsvereniging.nl.

Van de zomer wordt via een poll onder de leden gemeten wie van de voorgedragen kandidaten de Eberhard van der Laan Mediation Award uiteindelijk het meest toekomt.

Persoonlijk de award uitreiken
Wint uw genomineerde kandidaat? Dan nodigen wij u uit om persoonlijk, samen met de NMv-voorzitter, de Award op 2 november aan de winnaaar uit te reiken.

Inspiratie nodig?
Kijk hier wie de afgelopen jaren de Eberhard van der Laan Mediation Award wonnen.