NMv Kenniscaroussel 2021 met daadwerkelijk nieuwe inzichten

brainstormen.jpg.webp

Op 8 juni jl. was er een grote opkomst bij de jaarlijkse, door de NMv gefaciliteerde, Kenniscarrousel. Op het thema ‘verbinding door nieuwe inzichten’ konden NMv-leden deelnemen aan een gevarieerd en interessant programma. Door het diverse programma werden de aanwezige mediators uitgedaagd om af en toe buiten hun comfortzone te treden door op minder bekend terrein deel te nemen aan de carrousel aan workshops. Daadwerkelijk tot nieuwe inzichten komen was het credo!

Alex Brenninkmeijer gaf een boeiende presentatie over de rol van de mediator als verbindende factor. Voor diegenen die onverhoopt niet konden deelnemen aan de Kenniscaroussel verwijzen we naar het interview van Alex Brenninkmeijer in TC nr. 1-2021. Deelnemers die nog de toets voor PE-punten moeten doen, kunnen daar tevens uit putten als naslagwerk.

De podcast-wandeling met Jitske Kramer was een welkome afwisseling en is door velen als inspirerend ervaren; de wandelschoenen mochten aan en de mind werd getriggerd!

Rik Smit nam de deelnemers mee in de logica van alimentatieberekeningen; voor niet-echtscheidingsmediators best uitdagend. Maar het resulteerde uiteindelijk in een prachtig nieuw inzicht in mogelijke vooroordelen, wat voor iedereen absoluut verrijkend was.

Jelle Hoppenbrouwers, de Community Manager van de NMv, nam ons mee in marketingland en dan met name gericht op de werking van online marketing; een hot item voor velen. U vindt zijn presentatie terug op het besloten deel van de website; doe er uw voordeel mee!

Hulp uit onverwachte hoek
De middag werd afgerond door familierechter en mediator Frans van Arem met de interactieve workshop ‘Hulp uit onverwachte hoek’ oftewel DIF. Middels een breakoutsessie werden de aanwezigen in een groep geplaatst, waarbij iemand de rol van mediator op zich nam en de andere twee deelnemers in de groep de rol van advocaat en van rechter.

Voor diegenen die dit gemist hebben en graag willen weten wat DIF betekent en wanneer dit toegepast wordt, verwijzen we naar het DIF-dossier op onze website of naar www.rechtspraak.nl .

PE-punten
U ontvangt voor deze Kenniscarrousel maar liefst 3 PE-punten. De Mfn vereist echter wel een toetsing, want het gaat er uiteindelijk natuurlijk om dat u als mediator uw kennis heeft verrijkt en niet alleen maar aanwezig was. Als u  in grote lijnen in de antwoorden laat zien dat u actief aanwezig geweest bent, dan zullen wij u deze PE-punten toekennen.

Als bestuur kijken wij terug op een inspirerende middag waarbij wij veel energie kregen van de positieve reacties van onze leden. Dat is waar wij het als vrijwillig bestuur voor doen!