Verslag ALV 8 juni 2021

blocnote.jpg.webp

Een ‘verplicht nummer’, de Algemene Ledenvergadering, maar daarom nog niet minder interessant of relevant. Met op 8 juni jl. ruim 50 deelnemers online, wat voor een ALV een heel mooie opkomst is.

De leden hebben hun goedkeuring gegeven aan de jaarcijfers en daarmee het bestuur ‘decharge’ verleend. In het tweede deel vertelden de bestuursleden over hun plannen voor de vereniging de komende tijd. Ook de nieuwe leden van de Raad van Advies werden gepresenteerd. We hadden ook een paar leuke noviteiten tijdens deze ALV: de aankondiging van de NMv  ledenapp – en de lancering van drie promotiefilmpjes door u als mediator te gebruiken. Over beide zaken – en hoe deze te bemachtigen als lid – meer in deze nieuwsbrief.  

U kunt het verslag van de Algemene Ledenvergadering teruglezen op de NMv-website in de media bibliotheek achter de ledenlogin.
Hierin zijn ook opgenomen de vragen en antwoorden zoals door u gesteld voorafgaande aan - en tijdens de ALV.