Reactie NMv op Kamerbrief minister Dekker van Rechtsbescherming

dossier wetgeving shutterstock_1168138747.jpg.webp

In zijn Kamerbrief van 25 juni 2021 geeft minister Dekker van Rechtsbescherming aan het conceptwetsvoorstel van de Mediationwet niet in consultatie te brengen. De minister geeft gelijktijdig aan dat hij het belang van mediation onderschrijft, het gebruik van vroegtijdige en bestendige geschiloplossing wil stimuleren en daarover met ons mediators en andere betrokkenen in gesprek blijft. De minister geeft voorbeelden van maatregelen die -buiten het kader van de Mediationwet- vroegtijdige en bestendige geschiloplossing stimuleren. De minister wil deze maatregelen actief verder ontwikkelen en waar nodig en mogelijk wettelijk verankeren.

De Nederlandse Mediatorsvereniging is positief over dit besluit en deze voornemens van de minister.

NMV is verklaard voorstander van een mediationwet, maar niet van het wetsvoorstel van de minister dat nu niet in consultatie zal worden gebracht, omdat deze op weinig punten aansluit bij het advies van NMv van mei 2020. Wij zullen ons ervoor blijven inzetten dat er zo snel mogelijk een effectieve mediationwet komt. Daarnaast werkt de NMv graag samen met de minister waar het betreft de andere initiatieven die nu worden genomen.

Lees hier de hele reactie van de NMv (PDF) en klik hier voor de Kamerbrief van minister Dekker (PDF).