Week van de Mediation: ‘Verbinding met de Samenleving’

Samenleving.jpg.webp

Voor de vijfde keer op rij organiseert en faciliteert de NMv voor haar leden en samenwerkingspartners de Week van de Mediation. Het thema dit jaar is ‘Verbinding met de samenleving’ met als uitgangspunt ‘samen' verbindt!

WvdM: 1 tot en met 5 november
De Week van de Mediation is uitgegroeid tot een mooie traditie, met ieder jaar een ander thema. In 2021 zetten we het thema, gezien het jubileumjaar, breed in. Alle mediators kunnen vanuit eigen expertise verbinding zoeken en vinden met verwijzers en natuurlijk met de afnemers van mediation. Ook kiezen we er dit jaar voor deze week te laten plaatsvinden van 1 tot en met 5 november in plaats van de herfstvakantieperiodes in oktober, met als doel om zoveel mogelijk mediators het podium te bieden mediation over de buhne te brengen.
Want naast het maatschappij-zichtbaar maken van het vakgebied mediation wil het bestuur van de NMv haar leden een boost geven door dit podium te bieden. Vanzelfsprekend staat het leden vrij om daar al dan niet aan deel te nemen; maar ‘samen' verbindt!

Ludieke activiteiten
Het bedenken van ludieke activiteiten om mediation meer zichtbaar te maken, vraagt initiatief van de leden zelf. Op de speciale website www.weekvandemediation.nl wordt weer een platform ingericht voor acties die de eigen leden opzetten; soms in samenwerking met elkaar en soms ter inspiratie vanuit de ambassadeurs van de NMv. Deze website staat vanaf oktober online. U kunt uw activiteit(en) aanmelden bij het secretariaat van de NMv via info@mediatorsvereniging.nl. De Week van de Mediation wordt ondersteund door social media acties van onze Community Manager Jelle Hoppenbrouwers. 

Workshops voor verwijzers
Nieuw is dit jaar om, juist gezien het thema, de verwijzers meer te betrekken bij deze week van de mediation. Zij kunnen deelnemen aan dedicated workshops. Mocht u als NMv-lid verwijzers hiervoor willen benaderen dan is dat mogelijk! Informatie hierover vindt u straks allemaal op www.weekvandemediation.nl.

Uitreiking Eberhard van der Laan Mediation Award
Naast de acties die jaarlijks in de Week van de Mediation door onze eigen leden worden uitgezet zijn er nog twee andere tradities. Ten eerste organiseren we weer een webinar met een inspirerende plenaire spreker. En natuurlijk reiken we de Eberhard van der Laan Mediation Award 2021 uit. Na onze oproep tot het aanbrengen van kandidaten heeft u via een poll inmiddels uw stem kunnen uitbrengen op de genomineerde die wat u betreft deze prestigieuze onderscheiding meer dan verdient! Wordt het Joyce Sylvester of wordt het Frans van Arem? Ieder jaar weer een spannend moment om diegene die zich zichtbaar verbindend heeft opgesteld richting de samenleving de originele ‘Eikomma’ (ontworpen door kunstenares Liesbeth Jimmink) uit te reiken. Om ook op dit onderdeel samen te werken met onze leden mag degene die de gekozen genomineerde heeft aangebracht, deze award samen met voorzitter Julia Gerlach uitreiken.

Tijdschrift Conflicthantering
En ook inmiddels traditie is een lekkere dikke TC welke komende herfst op uw mat valt in van de Week van de Mediation, met hetzelfde thema ‘Verbinding met de Samenleving’. Iets om naar uit te kijken en waaraan de redactieleden, onder leiding van Fred Schonewille, weer met hart en ziel hebben gewerkt. Ook de bestuursleden van de NMv komen in deze uitgave in een interview aan het woord over de achtergrond van het gekozen thema van dit jaar.

Kortom, vanuit het bestuur kijken wij weer enorm uit naar de Week van de Mediation, waarin aan alle leden de kans wordt geboden om de verbinding aan te gaan met de samenleving. We doen in dat kader ook een oproep aan u; immers ‘samen’ verbindt!