Column September 2021 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg

Beste lezers, leden en geïnteresseerden,

De nieuwsbrief heeft een nieuwe uitvoering zoals u heeft gezien. Ook het juiste moment voor mij om te vernieuwen. Een voorwoord is niet meer toereikend omdat er veel te melden is. Er gebeurt meer, waar ik leden deelgenoot van wil maken. In iedere column ga ik u persoonlijk meenemen in een aantal onderwerpen, sommige zijn leuk om te melden, sommige belangrijk en soms omdat het hoofdbrekens kost of dilemma’s oplevert. Een kijkje in de keuken zeg maar.

Mediation als eerste vanzelfsprekende stap voor duurzame conflictoplossing door een beroepsgroep van professionele mediators. Dat is onze missie die inmiddels geruime tijd op onze website staat. In de ALV van 8 juni jl. heb ik aangegeven dat we als NMv-bestuur hier daadwerkelijk stappen in gaan zetten. Langzamerhand hoort/ziet u hier steeds meer over. ‘De Summerschool’ is een eerste aanzet. Het contact met het Instituut Midden en kleinbedrijf heeft dit mooie initiatief voortgebracht. De mogelijkheid voor leden om zich zonder kosten aan te melden voor een coaching van 4 uur door topcoaches van het IMK.  Wat een enthousiasme kwamen wij tegen, zo’n 140 leden worden nu gecoacht. Met een aantal coaches heb ik kennisgemaakt, online natuurlijk. Dank aan Diederik Diercks die bij dit project betrokken is en waar ik super blij mee ben. Leest u zijn oproep?

Ik hoor u denken, hiermee krijg je het niet voor elkaar dat ‘wij vanzelfsprekend worden’. Dat ben ik met u eens, meerdere initiatieven volgen. Tijdens de Week van de Mediation bijvoorbeeld, geven wij het thema  ‘verbinding met de samenleving’ handen en voeten.  Bestuurslid Sandra Ploeg heeft de organisatie in handen. Over handen en voeten gesproken: weet dat meewerkende handen altijd gewaardeerd worden.

Afgelopen periode heb ik ook gesproken met de algemeen directeur/bestuurder Irene Nijboer van de Raad van Rechtsbijstand. Daarbij schoven ook Marjon Stegeman (Manager Strategie, Kwaliteit en Beleid) en Janny Lubbers aan, en Concern Liaison (voor de communicatieve verbinding). We hadden een constructief gesprek. Hoe belangrijk is het dat wij dit gesprek ieder kwartaal voeren, wat wij ook al doen met beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie, om de signalen uit het werkveld te bespreken.

Deze gesprekken zijn voor mij belangrijk om de sfeer, onze verbazing of noem het de cultuur waarin wij allen werken aan deze organisaties mee te geven én natuurlijk ook om datzelfde op te halen. We merken dat we gehoord worden en dat er meegedacht wordt. Bijvoorbeeld over betrokkenheid bij pilots van Rechtspraak.

Verder heb ik een aantal beroepsverenigingen online in een brainstorming gesproken om te zien hoe/of wij meer kunnen samenwerken. Een leuke puzzel om te zien waar we elkaar kunnen vinden en versterken. Wat voor mij een dilemma is, zijn processen die niet direct opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld de samenwerking met advocaten. Deze gaat volgens mij prima, en toch zijn er signalen in bijvoorbeeld een regionale nieuwsbrief waarin de advocatuur een dilemma schetst over het indienen van convenanten door advocatuur of door derden en de daaraan verbonden aansprakelijkheid. Dit dilemma begrijp ik volledig en toch staat dit de samenwerking tussen advocatuur/mediators in de weg. Er is nog veel te doen!

Als bestuur hebben wij een hele dag, onder leiding van onze verenigingsmanager, met elkaar gefilosofeerd en natuurlijk hard gewerkt. We kwamen tijd te kort! Het was écht goed dat wij elkaar weer eens -op 1.5 meter- zagen. Dit doet ook recht aan goede discussies.

Voor een eerste column lijkt mij dit voldoende. Ook in deze nieuwsbrief weer veel informatie, leest u die ook vooral.
En zien we u tijdens de NMv Summer school in Woudenberg? Ik wordt in ieder geval gecoacht op 23 september!

Met warme groet,

Handtekening Julia

 



Julia Gerlach, voorzitter NMv

Heeft u vragen of wilt u reageren: klik hier.   

Nijkerk, 9 september 2021