In gesprek met het ministerie

Den Haag 2.jpg.webp

Periodiek gesprek NMv en ministerie van Justitie en Veiligheid en Raad voor Rechtsbijstand

Op 6 september vond het kwartaalgesprek plaats met het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aan de orde kwamen onder andere de tegemoetkomingsregeling COVID-19, de bezwarenprocedure bij inkomensderving, de gewenste duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators, de manier waarop het ministerie mediation wil stimuleren en de samenwerking met mediatorsverenigingen daarbij. Ook kwam de extra investering van het kabinet in gefinancierde rechtsbijstand aan de orde (zie hieronder).

Ook met de Raad voor Rechtsbijstand is afgesproken om periodieke gesprekken te voeren. Hierdoor trachten wij de verbinding te versterken en thema’s die voor mediators belangrijk zijn te bespreken.

Extra investeringen in gefinancierde rechtsbijstand

Heuglijk nieuws! Onlangs werd bekend dat het kabinet op basis van een motie in de Tweede Kamer per 1 januari 2022 jaarlijks € 127 miljoen (ex btw) extra investeert in de gefinancierde rechtsbijstand. De extra investering moet onder andere de redelijke beloning voor sociaal advocaten herstellen. En voor mediators: overeenkomstig de aanbevelingen van de Commissie Van der Meer zullen mediators daarin meegenomen worden. We houden contact over de verdere uitwerking.

Oproep voor duidelijkheid over inschrijfregels voor mediators bij toevoegingen

De NMv stelt zich als beroepsvereniging onafhankelijk en neutraal op ten opzichte van registers en certificerende instanties. Onze leden besluiten zelfstandig bij welke registers zij hun kwaliteit laten toetsen en vastleggen. De huidige situatie van inschrijfvoorwaarden voor toevoegingszaken vanuit de Raad voor Rechtsbijstand werkt echter kostenverhogend voor een aantal van onze leden. De langdurige discussie hierover heeft onze zorg. De NMv spreekt uit en wenst dat de onduidelijkheid over inschrijfvoorwaarden en negatieve gevolgen voor deze leden worden weggenomen. We hebben de oproep gedaan aan ADR-register, het ministerie van Justitie en Veiligheid, Raad voor Rechtsbijstand en ook aan MfN, die hier geen directe rol in speelt, om hierover rond de tafel te gaan zitten. Het onderwerp heeft de aandacht van het ministerie.