Column November 2021 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg

Beste leden,

Inmiddels ligt de Week van de Mediation alweer achter ons. Naar ik hoop heeft iedereen hierover gehoord en gelezen en, belangrijker nog, actief deelgenomen aan de activiteiten. De aftrap met de ALV en het NMv-event, waaronder de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award aan Joyce Sylvester, heb ik als zeer warm ervaren, ondanks de kou op locatie omdat de techniek ons op dat vlak in de steek liet.

 Een opmerking online de volgende dag, bracht ook nuance: ‘Online zag het er op locatie warm, saamhorig en verbindend uit; niet te zien dat jullie het koud hadden’. Zo voelde het voor mij ook. We hebben een prachtig event en mooie week ervaren. Veel leden hebben hun bijdrage geleverd. Dank hiervoor! We hebben een aantal complimenten ontvangen vanuit diverse invalshoeken en achtergronden en ook kritische en  opbouwende vragen. Die betrokkenheid en passie is even belangrijk en stemt tot nadenken. Fijn!

foto boekVan één van de sprekers, Frans van Arem, (DIF, weet u nog wel?) Rechter in Gelderland, heb ik voor de vereniging een boek ontvangen: ‘Olympisch onderhandelen’ (zie foto) met de mooie subtitel ‘met minder moeite meer resultaat’. 
Graag wil ik deze naar één van onze leden sturen met de afspraak dat we een mooi artikel over het boek terugontvangen voor de nieuwsbrief, zodat zoveel mogelijk leden hiervan kunnen meegenieten. Laat u weten of u hiervoor belangstelling heeft? Dat kan via email info@mediatorsvereniging.nl.

Wat nog voor ons ligt is het werkcongres van het Manifest op 19 november a.s. We merken om ons heen dat dit erg leeft en vragen oproept. Doel van het Manifest: Stappen zetten in conflictbemiddeling. Allereerst gericht aan de politiek. Michiel Hordijk en ik hebben het Manifest ook persoonlijk mogen uitreiken aan 2e kamerlid Ulysse Ellian. Op dit moment zien wij enthousiasme en beweging bij allerlei initiatieven die er op dit vlak in Nederland zijn. We willen hier een verbindende rol in spelen en daarvoor een podium bieden en initiatieven versterken. Kijkt u voor meer informatie op de website: www.stappeninconflictbemiddeling.nl
Wilt u meer weten? Gebruik het mailadres info@stappeninconflictbemiddeling of dat van mij: julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl.

Afgelopen vrijdag was ik samen met Joyce Sylvester, de ontvanger van de Eberhard van der Laan Mediation Award, te gast bij het RTL4 tv-programma “Koffietijd”. Met dank aan bestuurslid Sandra Ploeg, die hierin het initiatief heeft genomen, heb ik de kijkers kunnen vertellen wat mediation in de basis is. Ik hoop ons als mediators daarmee op een laagdrempelige manier met de samenleving te verbinden.

In de afgelopen periode zijn we als bestuur ook weer betrokken geweest bij de stelselherziening en hebben een bericht van het Ministerie ontvangen. In de nieuwsbrief leest u er alles over. En natuurlijk ook over de uitreiking van de Eberhard van der Laan Award.

Met warme groet,
Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv

Heeft u vragen of wilt u reageren, stuur een email naar julia.gerlach@mediatorsverenging.nl.   

Nijkerk, 9 november 2021