Knopen doorgehakt tijdens ALV

ALV foto Jannemarie.jpg.webp

Met de Algemene Ledenvergadering gaf NMv de aftrap voor een prachtige Week van de Mediation. Niet veel leden hadden op het vroege tijdstip de weg naar Woudenberg gevonden, maar gelukkig was er de mogelijkheid online mee te doen. En daar werd goed gebruik van gemaakt. In een uur tijd passeerden, onder leiding van voorzitter Julia Gerlach, belangrijke onderwerpen de revue.

Zo werd er ingestemd met actualisering van het huishoudelijk reglement op een aantal punten en het nieuwe vrijwilligersbeleid, en konden leden kennis nemen van de begroting en het nieuwe bestuursreglement. Een belangrijk besluit betrof de indexatie van de contributie. De leden gingen akkoord met aanpassing van de contributie met 50% van het consumentenprijsindexcijfer met ingang van 2022. Omdat er stemmen opgingen om de contributie niet voor 50%, maar voor 100% te indexeren, is besloten om volgend jaar opnieuw een voorstel over de contributie aan de leden voor te leggen.

Mentimeter
Zo tegen het eind van het jaar blikken we ook graag vooruit. Via de ‘mentimeter’ lieten de deelnemers weten aan welke zaken het bestuur in 2022 vooral aandacht moet besteden. Op de foto ziet u vele onderwerpen genoemd. Met een aantal is het bestuur al flink bezig, waaronder het wetgevingstraject en natuurlijk het genereren van bekendheid aan mediation. De ‘Week van de Mediation’ geeft daarvoor genoeg voorbeelden. Hoe dan ook: voldoende voeding voor de bestuurstafel. U hoort daar vanzelf meer over.

Afscheid bestuursleden Martijn Berntsen en Sandy Buurman
De ALV is ook altijd dé gelegenheid om een bestuurswissel aan te kondigen. We namen – helaas – afscheid van Martijn Berntsen en Sandy Buurman-Drenth. Beiden moeten prioriteiten stellen en kunnen, vanwege drukke banen, helaas het bestuurswerk niet de aandacht geven als dat ze zouden willen. Martijn heeft zich gedurende zijn bestuursperiode stevig ingezet voor de ambassadeurs, de  vertrouwenspersonen en het thema kwaliteit. Sandy heeft zich laten kennen als een recht-door zee penningmeester en mede dankzij haar scherpe blik heeft de NMv mooi resultaat behaald. Namens het bestuur en de vereniging: hartelijk dank Martijn en Sandy! Komende maand maken we meer bekend over hun opvolging.

ALV gemist? In de mediabibliotheek op de NMv-site zijn de stukken terug te vinden onder ‘verenigingsdocumenten’. Het verslag volgt binnenkort.