Ledenraadpleging over inschrijfvoorwaarden toevoegingen via de Raad voor Rechtsbijstand

Logo raad voor rechtsbijstand.png.webp

Om de input van NMv te voeden bij de discussie met de Raad voor Rechtsbijstand over de inschrijfvoorwaarden voor mediators die toevoegingen doen, hebben op 29 november en 2 december 32 NMv-leden deelgenomen aan de ledenraadpleging.

De oproep was kort tevoren gedaan in nieuwsbrief en mailing. Besproken is wat goed en niet goed gaat bij toevoegingen, procedures van wel of geen High Trust en verschillen in procedures tussen mediators en advocaten. Onder de deelnemers waren zowel ADR-gecertificeerde en MfN-geregistreerde mediators. Er is gesproken over de verschillen en overeenkomsten in kwaliteitseisen, over de vereiste kwaliteit om toevoegingen te doen en over de behoefte aan uniforme criteria voor toevoegingen.

Zodra dit mogelijk is, zal terugkoppeling plaatsvinden over de gesprekken met de RvR over de inschrijfvoorwaarden voor alle mediators die toevoegingen doen.

Het volgende kwartaalgesprek tussen de Raad voor Rechtsbijstand en NMv vindt plaats op1 maart. Om dit en volgende kwartaalgesprekken goed voor te bereiden gaven inmiddels 12 NMv-leden zich op om ervaringen met de NMv te delen.