Nieuws uit de maandelijkse netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomst.png.webp

Op 13 december namen 19 NMv-leden deel aan de maandelijkse online netwerkbijeenkomst. Een goed aantal om mooie gesprekken te voeren! Onder andere bespraken zij wat consequenties voor NMv-leden zijn van het uittreden van vFAS uit MfN. Een aantal leden zal dit verder uitwerken.

Ook is tekst en uitleg gegeven over de NMv-app (socie). Dit naar aanleiding van vragen tijdens de november-bijeenkomst. Het bestuurslid vertelde over de gespreksonderwerpen bij de kwartaalgesprekken met het ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand.

In november is de vraag gesteld of het succesvolle traject van de Ondernemerscoach wordt herhaald. Naar aanleiding van de zeer positieve ervaringen. NMv wil zich sterk maken om dit nogmaals aan leden aan te bieden. De contacten zijn hierover gelegd en er zit een kans in dat dit na de zomer 2022 kan plaatsvinden. Nadere berichten volgen.

Er is geen vaste agenda bij de netwerkbijeenkomsten, dus u bent vrij om onderwerpen bespreekbaar te maken. Zo is de oproep gedaan om als beroepsvereniging van mediators veel activistischer te werk te gaan, bijvoorbeeld door vol in te zetten op acquisitie om mediations veel meer onder de aandacht te brengen. Ook zijn vervolgvragen gesteld over het Manifest, stappen in conflictbemiddeling.

De volgende netwerkbijeenkomst is op 14 januari 2022. Houd ook de aankondigingen in de gaten op LinkedIn. De data en tijdstippen van de bijeenkomsten in 2022 vindt u hier.