Column December 2021 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg

Dag allemaal,

2021 is een jaar waarin wij als NMv, uw vereniging, veel reuring hebben veroorzaakt. Reuring, in positieve zin. Begin dit jaar zijn we druk bezig geweest met de ‘beoogde mediationwet’.

 Overal zijn wij bij geweest, ons laten horen en even belangrijk, ons ook gehoord gevoeld. (Nog dank voor de input van de ledenraadpleging /enquête etc). Daarna hebben we een aantal initiatieven genomen in ons eigen netwerk. Dit heeft geresulteerd in een prachtige beweging: ‘Stappen in conflictbemiddeling’. We hebben met een aantal partijen een statement (Manifest) gemaakt richting de politiek. Ook hiermee gaan wij verder met bijvoorbeeld de ‘inverbindingstelling’, alleen dan vanaf de basis van onze samenleving. Hoe fijn dat leden hierop aanhaken en ook eigen initiatieven onder het Manifest willen brengen. Wees welkom! In januari zullen we de ontwikkelingen op de website laten zien. Zie ook: www.stappeninconflictbemiddeling.nl

Dit jaar hebben diverse organisaties ons leren kennen. Waar staan wij als NMv voor, wat is voor onze leden belangrijk. Wat hebben wij kunnen duiden: wij zijn een belangenvereniging, wij willen klankborden/raadplegen met onze leden en vice versa natuurlijk. Waar we ook aandacht voor hebben gevraagd is de enorm hoge kwaliteit en deskundigheid die er onder onze leden aanwezig is. Dit is ongelofelijk onderbelicht, heb ik gemerkt. Dat mag best eens gezegd worden. De oproep die wij hebben gedaan aan de instanties die dat nog niet weten: maak hier gebruik van. De agenda terugkijkend hebben we mooie gesprekken gevoerd met de programmamanagers van bijvoorbeeld ‘Scheiden zonder schade’, ‘Stelselherziening’, diverse projecten in de Rechtspraak en natuurlijk de Raad voor Rechtsbijstand en het Ministerie van Justitie. Niet alles is direct terug te melden. Zodra dit kan komen berichten terug in de nieuwsbrief.

Waar we in 2022 mee starten is allereerst uitbreiding van het bestuur. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met 3 nieuwe bestuursleden. We zijn verschillend, we hebben andere achtergronden en interesses en zijn ook weer aanvullend op elkaar (zie het bericht verderop in de nieuwsbrief). De eerste afspraken voor januari staan al in hun agenda’s :). Gjalt, Pieter en Ton, we kijken er enorm naar uit om met jullie samen te werken. Om meerdere redenen is het belangrijk dat we een voltallig bestuur hebben. Immers staat de wereld om ons heen niet stil. De WBTR, wet toezicht op bestuur, zorgt ervoor dat we meer in contact zijn met verenigingen. De vFAS zal per 1 januari a.s. buiten de MfN gaan. De Raad voor Rechtsbijstand gaat de kwaliteitscriteria voor certificerende instanties opnieuw vaststellen (zie kamerbrief van Min.van Justitie); hiervoor zijn wij samen met ADR, MfN, vFAS uitgenodigd om over in gesprek te gaan. Met een aantal leden hebben we voorbereidend hierover kunnen klankborden. Tevens hebben wij zoals gebruikelijk onze events en activiteiten. Kortom een zeer interessant jaar waar wij met plezier naar uitkijken.

RoodkapjeRoodkapje
Voordat ik deze column afsluit wil ik -evenals in mijn vorige column- aangeven dat we weer een mooi boek hebben ontvangen van Mathilde Hol. Een boek met vragen, quotes, metaforen én kunst als handvat voor een bemiddelingsgesprek. De titel van het boek geeft al reflectie aan: ‘Hoe zou het verhaal van roodkapje zijn als het door de wolf werd verteld’.
Degene die het leuk vindt om dit boek te ontvangen, in ruil voor een review in onze nieuwsbrief, kan zich per mail (julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl) bij mij melden.

Dank aan eenieder die afgelopen jaar in de netwerkgesprekken, de ledenraadplegingen, events, social media of waar dan ook de moeite heeft genomen om enthousiasme, betrokkenheid en ondersteuning te laten zien. Dat heeft ons plezierig verrast en motiveert ook weer.

Graag wens ik u allen gezonde en fijne kerstdagen toe en voor 2022 een mooi en inspirerende jaar. Wij zien elkaar vast weer.

Met warme groet

Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv

Nb: Heeft u passie, ambitie, wilt u invloed en heeft u een klein beetje tijd? Kijkt u naar onze vacatures :)
Heeft u vragen of wilt u reageren, stuur een email naar: julia.gerlach@mediatorsverenging.nl.