Mediation op de kaart: in ons aller belang!

dossier wetgeving shutterstock_1168138747.jpg.webp

Het is serieus werk dat het ministerie van Justitie mediation op de kaart wil zetten. Hoewel de mediator dit in praktijk nog niet altijd zal merken, zijn al een aantal initiatieven genomen. In ons gesprek met diverse vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie,  pleiten wij ervoor om constructieve veranderingen door te voeren ten behoeve van mediation. We hebben een zinvol en plezierig gesprek gevoerd.

Er worden inmiddels initiatieven genomen om mediation te bevorderen, ook aangekondigd vanuit de Kamerbrief van 25.6.2021. 
Enkele voorbeelden zijn:
- Er wordt onderzocht of een startbijdrage kan worden verstrekt om mediation te stimuleren voor partijen die deelnemen aan een mediationtraject in hun rechtszaak (heeft eerder effect gesorteerd). 
- Er wordt gesproken met het Juridisch Loket over de afname van het aantal doorverwijzingen naar mediation en wat daar aan te doen zou zijn, zoals bijvoorbeeld meer aandacht voor mediation bij de medewerker. En zo worden wij ook betrokken bij de bestaande pilots in de Rechtspraak die er inmiddels zijn. Doel: hoe kunnen mediators hieraan bijdragen. 

Als NMv hebben wij 'de praktijk van mediators’ kunnen verwoorden. De praktijk zoals wij die horen van onze leden zijn: de mooie initiatieven, burgerbemiddeling, samenwerking met advocatuur en thema’s die in het manifest naar voren komen. Daarnaast hebben we ook de onrust, gevoelde ongelijkheid, onmacht en de noodzakelijke  afhankelijkheid van mediators kunnen aangegeven.

Concreet hebben we een aantal vragen gesteld: 
1.Is het mogelijk dat de online doorverwijzing bij de Raad voor Rechtsbijstand niet enkel de online advocaat betreft maar bijvoorbeeld ook de online mediator? (er ligt al een website klaar)
2.Kan het juridisch loket meer doorverwijzen naar mediators dan in de huidige situatie. De terugval is bijzonder opvallend.
3. Pilot, huizen van recht willen wij graag uitnodigen om mee te denken met bestaande thema’s die al in het land lopen.

Een volgende afspraak is alweer gemaakt. Wij houden u op de hoogte.

Lees hier de brief met antwoorden op kamervragen.