Nieuwe leden introductiebijeenkomst 2022 vol energie

introductie3.png

Afgelopen vrijdag organiseerde de NMv voor haar nieuwe leden weer een nieuwe leden introductie bijeenkomst; voor het tweede jaar online.

De nieuwe leden kregen allereerst nuttige informatie over ledenvoordelen van bestuurslid Pieter Beukers. Ook kregen zij praktische informatie van Jelle Hoppenbrouwers, Online Community Manager, over de inzet en toepassing van social media bij het in de markt zetten van de eigen mediationpraktijk.

Daarna namen NMv-vertrouwenspersonen Paul Wijntje en PeteR Clark het stokje over en boden zij de nieuwe leden inzicht in de wereld van tuchtrecht en de daarmee samenhangende verzekeringen. Ook werd de uitnodiging gedaan om hen te consulteren wanneer dat nodig is; een veilige haven welke door de NMv gefaciliteerd wordt.

Na het zenden van informatie werden de nieuwe leden begeleid door bestuurslid Sandra Ploeg in netwerksessies, waarin zij gelegenheid kregen elkaar te leren kennen via de verschillende netwerkkamers. Zowel op het gebied van de mediationspecialisatie als ook bij de (lokale) praktijkvoering kreeg men inzicht in elkaars kwaliteiten. Ervaringen werden uitgewisseld, waarmee de insteek voor deze bijeenkomst duidelijk bleek; samen versterk je elkaar en sta je er niet alleen voor. De eindconclusie van de aanwezigen was dan ook dat een nieuwe leden netwerkbijeenkomst op deze wijze vaker aangeboden mag worden, gezien de fase van de opstart als mediator. Al met al kijken organisator en de nieuwe leden terug op een gezellig en nuttige bijeenkomst.