Nieuwjaars-netwerkbijeenkomst: een mooie aftrap van 2022

nieuwjaar.jpg.webp
Op 14 januari jl. waren veel deelnemers aanwezig op de NMv Nieuwjaars-netwerkbijeenkomst.

Het eerste gedeelte van de bijeenkomst was gereserveerd voor een korte ‘blik vooruit’ vanuit het bestuur. Zo zijn Ton van Pelt, Gjalt Schippers en Pieter Beuker als nieuwe bestuursleden aangehaakt en is kort uitgelegd welke rol zij binnen het bestuur gaan vervullen. Ook het feit dat de Raad van Advies compleet is en werd het NMV-jaarthema bekend gemaakt:

‘De menselijke maat eerst!’

Aanwezigen reageerden enthousiast en werden uitgenodigd om hun gedachte/inspiratie rondom dit thema te delen. Ledenvoordelen werden uitgelicht en het een en ander over belangenbehartiging waar de NMv op dit moment bij betrokken is  Meer hierover leest u elders in deze nieuwsbrief.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst stond in het teken van de bekende -maandelijkse- netwerkbijeenkomsten, waar leden met elkaar en met het bestuur over diverse onderwerpen spraken. Veel aandacht ging uit naar de informatie over de rechtshulppakketten maar ook over de aankondiging dat de Vereniging Online Mediators (VOM) akkoord heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand om zich met een beveiligde website te presenteren. Zie deze nieuwsbrief.

Na deze netwerkbijeenkomst zijn de leden die zich in 2021 hebben aangemeld in een separate online bijeenkomst op de hoogte gebracht van de diverse initiatieven en mogelijkheden die door de NMv worden geboden, en heeft men met elkaar kunnen netwerken.

Kortom twee boeiende en inspiratieve bijeenkomsten. Zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende netwerkbijeenkomst is op 14 februari 2022.
Hier vindt u meer informatie over hoe u kunt deelnemen