Samenstelling Raad van Advies

teamwork-2198961_1920.jpg.webp

De Raad van Advies geeft naar eigen oordeel het NMv-bestuur gevraagd en ongevraagd advies over alle voor de NMv relevante zaken. Zij is daarmee niet alleen een zeer belangrijk klankbord voor het bestuur, ook fungeren de leden van de Raad als verbindende schakel tussen het NMv-bestuur en de maatschappij. De RvA zorgt daarmee voor een blik ‘van buiten naar binnen’.

We zijn er trots op dat we onze Raad van Advies aan u kunnen voorstellen:  

 De heer A.F.M. BrenninkmeijerAlex Brenninkmeijer
 Alex Brenninkmeijer is lid van de Europese Rekenkamer. Ook is hij faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de   Rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht. Van 2005 tot 2014 was hij Nationale Ombudsman.


foto Addie Stehouwer Mevrouw A. Stehouwer
 Addie Stehouwer is gemeentelijke ombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg. Daarnaast is zij voorzitter van de   afdeling klachtbehandeling van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 


 De heer G. van RijssenGert van Rijssen
 Gert van Rijssen is bijzonder hoogleraar Rechtspraak aan de Radboud Universiteit Nijmegen en tevens Raadsheer bij het   Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden.  


De Raad van Advies onderschrijft de visie van de NMv: mediation in brede zin als eerste vanzelfsprekende stap bij het oplossen van conflicten in de samenleving.