Ton van Pelt, secretaris-penningmeester van de NMv

Ton van Pelt.jpg.webp

Graag maak ik gebruik van het aanbod om mij via dit medium aan de NMv-leden voor te stellen. Ik begin er dan maar mee dat de titel die boven dit stukje staat nog niet formeel is. Ten eerste omdat de bestuursvergadering waarin de functies worden verdeeld nog moet plaatshebben en ten tweede omdat ik nog slechts kandidaat-bestuurslid ben totdat de leden de functie van bestuurslid  bevestigen tijdens de ALV in april.

Mijn kennismaking met mediation vond plaats op aandringen van de NGB, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, in 2005. Alle burgemeesters van Nederland kregen die kans om in hun rol sterker te worden bij het aanpakken van conflicten. In 2006 behaalde ik de vereiste punten en schreef ik mij in bij  - toen nog NMI - nu MfN. Aanvankelijk stelde ik mij op als mediator voor algemene zaken, maar al snel bleek dat een specialisatie gewenst was.

Logischerwijze kwamen de Bestuursconflicten en Overheidsmediation bijna vanzelf op mijn pad. Later heb ik de specialisatie Arbeidsmediation toegevoegd.

Mijn opleiding heb ik gevolgd bij The Lime Tree in Bilthoven, waar ik ook een plek kreeg in het netwerk. Samen met de directeur van The Lime Tree, Steve Whittaker, heb ik een workshop/training opgezet voor mediators voor of bij de overheid, en samen met Bas Delleman van de Basculegroep/Caleidoscoop verzorg ik trainingen onder de titel Mediation en Overheid.

Als mij wordt gevraagd wat mediation nu eigenlijk anders is dan het Juridisch Loket of de advocatuur, dan probeer ik dat kort te formuleren: Bij andere vormen van conflictoplossing is de basis dat de ‘bemiddelaar’ de wijze man of vrouw is die het probleem van de partijen gaat oplossen. De mediator wijst de partijen op hun belangen en geeft de partijen argumenten om hun conflict op te lossen. En het voordeel is dat een zelf gevonden oplossing altijd beter beklijft dan een opgelegde oplossing.

Misschien lijkt het wat op dromen maar dat mag toch? In mijn praktijk heeft het prima gewerkt al moet ik eerlijk zeggen dat het wel eens iets anders loopt dan ik het nu opschrijf! Ook ik zoek de randen weleens op ten gunste van een goede oplossing.

Toen de vacature bestuurslid in 2021 in ons blad stond bedacht ik dat de leuze ‘Van, Voor en Door de Leden’ alleen maar klopt als de leden zich ook aanmelden als het bestuur een oproep plaatst. En na een procedure van overleg met de zittende bestuursleden en afstemming over de functies en kwaliteiten ben ik, overigens samen met Pieter en Gjalt, op 1 januari gestart met onze warmloopperiode.

De afspraak is dat we gezamenlijk onze vereniging nog professioneler gaan maken, nog beter in de markt gaan zetten, nog meer voor de leden kunnen doen en vooral nog meer passende druk op de centrale overheid zetten om mediation als een onweerlegbaar fenomeen in de samenleving te zien.

Mooi als doel, maar het kan alleen maar als alle leden dit ook steunen.

Wij gaan ervoor!

Met vriendelijke groet,
Ton van Pelt