Column Januari 2022 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg

De menselijke maat eerst! 

De aftrap dit jaar als vereniging hebben we wederom online met een uitnodiging naar alle leden gedaan voor de nieuwjaars-netwerkbijeenkomst. De drietap waar we in 2022 mee aan de slag gaan: De vereniging zelf, voordelen voor u als lid en uiteraard de belangenbehartiging. Hoe krijgen we onze missie, conflictbemiddeling als eerste vanzelfsprekende stap in de samenleving meer op het netvlies bij de samenleving.

Het thema NMv voor 2022: ’De menselijke maat eerst! is enthousiast ontvangen. Ieder geeft hier een andere betekenis aan: In de maatschappij zien we dat de menselijke maat soms ‘vergeten’ wordt; onderwerpen als preventie, verbinding en luisteren naar de ander, horen hier ook allemaal bij.

Wij hebben gesproken over een mediator mediator. Het lijkt een onzorgvuldige tekst en toch heeft deze dubbele term betekenis voor mij gekregen in een zinvol gesprek waardoor we weer een stapje verder komen om het beroep van de mediator duidelijker te positioneren. Zie deze nieuwsbrief.

Dit netwerkgesprek, met daarna de bijeenkomst voor nieuwe leden heeft ons als bestuur- en leden onder elkaar dichter bij elkaar gebracht. Waar ik erg blij mee ben is dat leden zich ook hebben aangemeld om letterlijk en figuurlijk met de Eberhard van der Laan Award aan de slag te gaan. De Award zelf krijgt namelijk een nieuwe verschijningsvorm. 

In ieder contract een bemiddelingsclausule; met dit thema zijn 11 mensen begin 2022 enthousiast aan het werk gegaan. Er is met veel enthousiasme gediscussieerd, (dat is ook hard werken, vooral online) om allereerst met elkaar te formuleren waar wij over 4 jaar willen staan en daarna ook hoe wij daar gaan komen. Het is een leuk en divers team uit verschillende disciplines. Iedereen is welkom, dus heb je belangstelling om mee te doen, kan dat altijd.

Deze column wordt alweer veel te lang, goed om af te sluiten, met nog 2 korte berichten. Het RoSo overleg, voorzitters van regionale-sectorale vereniging vindt binnenkort weer plaats, heeft u geen uitnodiging ontvangen, laat het horen.

Als laatste leest u hier de recensie van het boek wat de vereniging cadeau heeft gekregen en in mijn vorige column is aangeboden.

Heeft u vragen of wilt u reageren op deze column, klik hier

Met warm groet

Handtekening Julia

 

Julia Gerlach
Voorzitter NMv