Uitleg Subsidieregeling experiment echtscheiding RvR

Logo raad voor rechtsbijstand.png.webp

Een aantal leden heeft, na het lezen van de informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand over de subsidieregeling experiment echtscheiding, naar de NMv gereageerd met vragen en opmerkingen. Omdat wij in gesprek zijn over betrokkenheid van mediators bij de verschillende pilots vanuit de Rechtspraak hebben wij de gelegenheid gekregen om verduidelijking te vragen bij betrokkenen.

Op 11 januari jl. heeft een online gesprek plaatsgevonden met de programmamanager van het experiment vanuit de rechtspraak, beleidsmedewerkers van het Ministerie van Justitie en vanuit de NMv met voorzitter Julia Gerlach en NMv-lid Anneke van der Molen, mediator en raadsadviseur bij de Raad voor kinderbescherming.

De puzzel (vraag) is wat ons betreft: De mediator herkent zich minder in de aangeboden tekst en in de informatiebijeenkomst van 11 januari jl. en hoe kunnen we de betrokkenheid van mediators in dit experiment vergroten.

Na deze oriëntatie en vragen aan elkaar hebben we helder en duidelijk gekregen dat:

  1. Dit experiment is gericht op de gang naar de rechter (2e lijn). Oftewel, het kanaal van de rechtspraak voorziet in een experiment naar rechtshulppakketten. Dat betekent dat op het moment dat gesproken wordt over mediators wordt bedoeld: advocaat mediator. Dat geeft veel verduidelijking en daar vallen wat ons betreft de ‘kwartjes’. De tekst is daardoor helder en vanuit die beredenering helemaal juist.  
  2. Vanuit de NMv hebben we na deze ‘a-ha’ ervaring ook aan kunnen geven dat mediation/conflictbemiddeling een traject is wat plaats vindt vóórdat de zoekende het traject van de rechtspraak in gaat (1e lijn).

De programmamanager geeft het volgende aan:
In het experiment zal worden gewerkt met vier rechtshulppakketten. Die indeling is gemaakt op basis van de vraag of partners wel/niet on speaking terms zijn en wel/geen minderjarige kinderen hebben.Twee van de vier rechtshulppakketten kunnen worden aangeboden door mediator-mediators. Dat zijn de rechtshulppakketten ‘on speaking terms, minderjarige kinderen’ en ‘on speaking terms, geen minderjarige kinderen’. Daarbij geldt dat, net zoals nu het geval is, de mediator de zaak aan het einde zal moeten overdragen aan een advocaat voor werkzaamheden op de rechtbank en hiervoor een afhechtingstoeslag ontvangt. 

We zijn ons gesprek beëindigd met een concrete afspraak dat we volgende maand opnieuw - met een aantal partijen - in gesprek gaan met het ministerie van Justitie over hoe we ‘mediator mediators’ in de 1e lijn kunnen faciliteren, zodat hulpzoekenden de keuze krijgen een mediator in te schakelen (1e lijn) of een gang te maken naar de rechtspraak/advocatuur (2e lijn).

Wordt vervolgd.