Column Februari 2022 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg

De bedoeling!

Soms vind ik het starten van een column best lastig, duurt het even voordat ik een paar regels op papier heb. Niet omdat er niets te vertellen is, in tegendeel zelfs! Het is vooral omdat ik mij wil verplaatsen in de lezer en mij af vraag wat voor leden/lezers zinvol is. Wat is de bedoeling! Zo, ik kom op dreef: deze tekst doet mij denken aan Wouter Hart, die schrijft over de zoektocht hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van elkaars kracht en wat hen drijft.

Hoe kunnen wij als vereniging elkaar slim benutten?
Denk bijvoorbeeld aan onze netwerkbijeenkomst. Een groot gedeelte werd in beslag genomen door reacties op de brief van het experiment echtscheiding van de Raad voor Rechtsbijstand. De brief was nog niet door mij gelezen en de reacties waren zodanig dat ik verzocht heb om uw reacties naar de NMv te mailen. Ook leden die niet aanwezig waren en alsnog willen reageren kunnen dat uiteraard doen naar info@mediatorsvereniging.nl. Op het moment dat dit nodig is, zullen wij hier een vervolg aan geven. Ter verduidelijking, de NMv was niet betrokken bij dit experiment. Vervolgens kwamen de onderwerpen Co-mediation en beeld- en geluidsopnames tijdens mediation aan bod in de netwerkbijeenkomst. Slim benutten van elkaars kennis. Voor de volgende bijeenkomst willen we met een thema werken. Zijn er suggesties? Laat het ons weten.

Slim verbinden leest u ook in de ‘woordenschat van onze leden’. Tijdens de ALV in november is via een mentimeter aangegeven waar leden aandacht voor vragen en welke stappen wij hierin zetten.

Elkaars kracht gebruiken gebeurt op vele manieren. Lees het bericht van de Fiscale thema-werktafel, waar diverse mensen uit de verschillende disciplines elkaars kracht gebruiken om samen een systeem (de belastingdienst) te willen verbeteren. Zo ook de thema-werktafel van de bemiddelingsclausule. Hier wordt krachtig samengewerkt om een systeem op te zetten met als doel de samenleving te laten weten wat conflictbemiddeling is en kan betekenen. 

Afgelopen maand heeft bestuurslid Hans Bekkers het regionaal/sectoraal overleg gehouden. Een overleg met de verschillende verenigingen met specialismes in mediation. Nog niet eerder zagen we zoveel verenigingen in dit overleg. Mooi! Het was een feestje: iedereen heeft zijn/haar wenkend perspectief gedeeld waar we over 3 jaar met elkaar willen staan. 

Op 1 februari jl. vond een overleg plaats bij de Raad voor Rechtsbijstand met als onderwerp: proces toelatingsprocedure gefinancierde mediation. Wij zijn door de raad uitgenodigd, hoewel wij geen certificeerder zijn. Als grootste Mediatorsvereniging hebben wij zowel MfN- als ADR- en advocaatmediators ‘in huis’ en zijn de belangen voor onze sector groot. Het was goed om aan tafel te zitten. Ook hier zie ik een zoektocht hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden.

Tot slot: met interesse kijk ik uit naar de reacties over de essentie van het mediatorsvak.

Heeft u vragen of wilt u reageren op deze column, klik hier

Met hartelijke groet,

Handtekening Julia

Julia Gerlach
Voorzitter NMv