Word ook ambassadeur van de bemiddelingsclausule!

wiki-nieuws.png.webp

Deze week heeft de Thematafel ‘Bemiddelingsclausule’ (als onderdeel van Stappen in Conflictbemiddeling en het manifest, met de NMv als tafelhoofd) het artikel ‘Bemiddelingsclausule’ op Wikipedia geplaatst. Deze clausule biedt een uitstekend startpunt om conflicten en mediation een vaste plek te geven binnen elke organisatie. Lees hier het hele artikel: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemiddelingsclausule.

Wij vragen alle mediators te kijken naar de mogelijkheid om de bemiddelingsclausule binnen zijn of haar werkgebied op te nemen in zo veel mogelijk overeenkomsten. Voorbeelden van toepassingen vind je ook op de Wikipedia-pagina.

Ben jij actief binnen een organisatie die de bemiddelingsclausule al adviseert of opneemt in haar eigen contracten? Laat het ons weten, zodat we de naam van de organisatie aan de Wikipedia-pagina en de website https://stappeninconflictbemiddeling.nl kunnen toevoegen. Samen maken we het verschil. Hoe meer organisaties openbaar uitspreken het gebruik van een bemiddelingsclausule te adviseren of zelf al toepassen, hoe groter de impact.

Meer weten over de bemiddelingsclausule? Neem dan contact op met jelle.hoppenbrouwers@mediatorsvereniging.nl.