NMv zet mediation bij Tweede Kamer in de schijnwerpers

Overhandiging boek.jpeg.webp

Tijdens een procesvergadering met de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid op 17 maart jl. heeft Julia Gerlach, voorzitter van de NMv, aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

Tijdens een procesvergadering met de vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid op 17 maart jl. heeft Julia Gerlach, voorzitter van de NMv, aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen:

1.          Mediation mag náást rechtspraak worden gepositioneerd binnen ons rechtsysteem,
             hierdoor komt meer aandacht voor de ‘hulpzoekende' in plaats van de ‘rechtzoekende’

2.          Grootschalig gebruik van de bemiddelingsclausule in ieder contract/besluit of wellicht cao

3.          Initiatief/Wens: opzetten van een Landelijk Onafhankelijk Expertisecentrum Mediation.

Daarnaast heeft Julia Gerlach de belofte gedaan dat de NMv alles in het werk zal stellen om de samenwerking binnen de sector te vergroten. Hiervoor heeft de NMv in 2021 al een aantal initiatieven genomen, die dit jaar verder worden uitgebreid en ontwikkeld.


De leden van VVD, SP, D66, CDA en PvdA hebben veel vragen kunnen stellen waardoor van beide kanten de nodige inzichten zijn verkregen. De gestelde vragen kunnen globaal in twee categorieën worden geplaatst:

1.          Verheldering van het middel mediation en de toegevoegde waarde ervan binnen het Nederlandse rechtsysteem

2.          Inzichtelijk maken van die toegevoegde waarde op basis van onderzoek en business cases.


Tot slot is een boekje uitgereikt met vragen die in medationgesprekken gesteld kunnen worden met een boekenlegger waarop de essentie van mediation is vermeld volgens een aantal NMv-leden. De Kamerleden zijn ook uitgenodigd om tijdens de kenniscaroussel de workshop van Marjon Kuipers bij te wonen: Hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag.

De notitie die voorafgaand aan het overleg is toegestuurd is te vinden onder de tab 'brief' in het dossier: Belangenbehartiging NMv