Alex Brenninkmeijer (70) overleden

In memoriam Alex Brenninckmeijer (3).jpg.webp

We zijn verdrietig en diep getroffen door het plotseling overlijden van Alex Brenninkmeijer. Een zeer kundig, betrokken, inspirerend en wijs mens. Voor vele mediators een voorbeeld en baken.

We zijn verdrietig en diep getroffen door het plotseling overlijden van Alex Brenninkmeijer. Een zeer kundig, betrokken, inspirerend en wijs mens. Voor vele mediators een voorbeeld en baken.

Als lid Raad van Advies van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), is hij - hoe kort ook - van onschatbare waarde geweest. Ieder gesprek, of dit nu telefonisch, online of tijdens onze ledenbijeenkomst plaatsvond, gaf inspiratie en keken wij naar uit.  Zijn bevlogenheid maakte diepe indruk op ons. Zijn oproep tot verbinding, samenwerking, reflectie en dialoog heeft hij met warmte en liefde uitgedragen.

Alex Brenninkmeijer is ook betrokken geweest bij het Tijdschrift Conflicthantering, als lid Raad van Advies en als oud-hoofdredacteur.
Hij schreef onder andere dit artikel over Moreel Leiderschap van de mediator, wat gepubliceerd is in TC.

Wij hebben hem leren kennen als een man die weinig aandacht schonk aan eigen verdienste en vooral aandacht en passie had voor de ander, de mens én de wereld om hem heen. Een voorbeeld voor velen. Wij zullen hem node missen.

We zijn trots en dankbaar dat hij zijn kennis en wijsheid aan de NMv heeft willen schenken en wensen zijn gezin, familie en naasten veel sterkte om dit verlies te dragen. 

Namens het bestuur van de NMv

Julia Gerlach, voorzitter


Alex Brenninkmeijer was onder andere lid van de Europese Rekenkamer en faculteitshoogleraar Institutionele Aspecten van de Rechtsstaat aan de Universiteit van Utrecht. Van 2005 tot 2014 was hij Nationale Ombudsman.

Zie ook: https://nos.nl/artikel/2425166-oud-ombudsman-alex-brenninkmeijer-op-70-jarige-leeftijd-overleden