In gesprek met de Tweede Kamer

Op vrijdag 22 april heeft een vertegenwoordiger van het bestuur van de NMv deelgenomen aan een gesprek in de Tweede Kamer

Op vrijdag 22 april heeft een vertegenwoordiger van het bestuur van de NMv deelgenomen aan een gesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van mediation in Nederland. Vrijwel alle partijen die met mediation bezig zijn waren aanwezig: NOVA, Raad voor de Rechtspraak, KNB, VMO, IMK, MfN, NMv, ADR, Advocatuur enz. enz. Een breed gezelschap dus. Vanuit de politiek waren er zowel vertegenwoordigers vanuit de Tweede Kamer als de Eerste Kamer.

Het toonde weer aan dat mediation op brede steun kan rekenen vanuit zowel de maatschappij als politiek en wetgever. Omdat de NMv op 22 april precies 20 jaar bestond, zijn alle aanwezigen getrakteerd op taart om dit heugelijke feit mee te kunnen vieren.

Het initiatief voor de bijeenkomst was afkomstig van Tweede Kamerlid Ulysse Ellian VVD (keynote spreker voor de NMv op 14.4.2022). Als oud-advocaat heeft hij aan den lijven ondervonden wat de meerwaarde is van mediation. In zijn inleiding gaf hij dan ook aan het mediation werkveld een warm hart toe te dragen en wilde hij bezien hoe hij mediation verder kan helpen. Zijn voornaamste doel was om vanuit het werkveld te horen wat er nodig is om mediation verder op de kaart te zetten. Als uitgangspunt staan hem daartoe de oude voorgenomen wetsvoorstellen van voormalig minister van der Steur voor ogen. Maar dan wel in geactualiseerde en aangepaste vorm. Is er wel behoefte aan een wettelijk register voor mediators?

Inhoudelijk bleken alle partijen weinig van elkaar te verschillen in wat er qua regelgeving zou moeten gebeuren om mediation de plek te geven die het toekomt. Zo was er brede bijval voor de invoering van de norm ‘in verbindingstelling’, zowel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur als voorwaarde in een civiele procedure. Vanuit het bestuur is (wederom) ingebracht om mediation in de eerste lijn te positioneren. (Hoe kunnen we de hulpzoekende, 1e lijn, beter van dienst zijn).

Ter afsluiting werd aangegeven dat onderzocht zal worden om de bijeenkomst een vervolg te geven. Wellicht in de vorm van een Ronde Tafel conferentie. Dat wil zeggen: een officiële bijeenkomst tussen Parlementaire Kamercommissie enerzijds en maatschappelijk betrokken partijen anderzijds. Dit alles ter voorbereiding van wet- en of regelgeving. Het zou een mooie stap vooruit zijn.

Wij houden u vanuit het bestuur op de hoogte van alle ontwikkelingen.