Vertrouwenspersoon als vraagbaak voor de mediator

c23cba11-9fd3-11d8-5f0a-4009077e351f.jpg.webp

De NMv-vertrouwenspersonen fungeren als vraagbaak voor alle mediators ongeacht hun specialisatie. Dus ook mediators buiten de werkgebieden arbeid, familie, overheid en strafrecht.

De NMv-vertrouwenspersonen fungeren als vraagbaak voor alle mediators ongeacht hun specialisatie. Dus ook mediators buiten de werkgebieden arbeid, familie, overheid en strafrecht.

De afgelopen tijd zijn de we ook weer benaderd door verschillende NMv-leden. Met vragen over de afronding van een mediation en over het proces van mediation. En of een bepaalde actie tijdens een mediation wel of niet klachtwaardig was.

Ook de leden die fungeren als intern mediator weten ons te vinden. Zij vroegen bijvoorbeeld hoe te handelen als een of beide personen met een conflict op het werk dichter bij de mediator staat? Andere interne mediators hebben wij ondersteund bij het opzetten van een intervisiegroep. Zie ook het prikbord voor co-mediation/intervisie op het ledengedeelte van onze website.

Binnen het bestuur is er een vast aanspreekpunt met wie we ieder kwartaal de soorten signalen bespreken. Met die signalen adviseren wij het bestuur rond de ontwikkelingen in mediationland.

Recentelijk is door ons een ‘Sociale kaart’ opgesteld met organisaties waar een mediator naar kan doorverwijzen tijdens een caucus of na de mediation.

Weet dat we altijd een luisterend oor bieden, u als mediator met raad en daad kunnen bijstaan. Schroom dus niet om ons te benaderen.

Paul Wijntje, 06-20769174, p.wijntje@planet.nl
PeteR Clark, 06-22415205, info@pasme.info
mediatorsvereniging.nl/vertrouwenspersoon