Wie nomineert u voor de Eberhard van der Laan Mediation Award 2022?

bm-vanderlaan-wit-940b.jpg (1).webp

Wie nomineert u voor de Eberhard van der Laan Mediation Award 2022?

Ieder najaar reiken we tijdens de Week van de Mediation de Eberhard van der Laan Mediation Award uit. Met deze prijs wil de NMv bijzondere aandacht schenken aan mensen die door hun optreden en persoonlijkheid een verbindende rol in de samenleving spelen. Mensen die uiteenlopende belangen met elkaar kunnen verbinden en daarmee bijdragen aan een prettige samenleving waarin ruimte is voor verschillende ideeën en gezamenlijke oplossingen. En die daardoor een boegbeeld vormen voor het mediationvak.

Wie nomineert u?
Kent u iemand die voor deze prestigieuze Award in aanmerking komt? Laat het ons weten! Stuur voor 1 juli a.s. een mail met een heldere motivatie naar: info@mediatorsvereniging.nl.

Van de zomer kiezen de NMv-leden via een poll wie van de voorgedragen kandidaten de Eberhard van der Laan Mediation Award uiteindelijk toekomt.

Ontvangt uw genomineerde kandidaat de Eberhard van der Laan Mediation Award?
Dan nodigen wij u uit om, samen met de NMv-voorzitter, de Award persoonlijk aan de winnaaar uit te reiken tijdens de Week van de Mediation.

Inspiratie nodig?
Kijk hier wie de afgelopen jaren de Eberhard van der Laan Mediation Award wonnen.