Kennismaking met minister Weerwind

Julia en Pieter bij Tweede Kamer.jpg.webp

Namens het bestuur van de NMv en haar leden waren Julia Gerlach en Pieter Beuker vertegenwoordigd bij een

Namens het bestuur van de NMv en haar leden waren Julia Gerlach en Pieter Beuker vertegenwoordigd bij een bezoek/kennismakingsgesprek met de minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. We zijn hartelijk verwelkomd met de uitgesproken woorden dat de minister mediation/mediators een warm hart toedraagt en belangrijk vindt. 

De minister was luisterend en geïnteresseerd waardoor wij onze vereniging goed hebben kunnen plaatsen: de vereniging waarbij wij mediators vanuit alle geledingen, zowel ADR-MfN, als advocaatmediators vertegenwoordigen. Leden zijn zonder enige verplichting vrijwillig lid van onze vereniging en wij dragen uit dat wij onafhankelijk zijn en als belangenbehartiger opkomen voor de sector. Dit alles naar de gedachte van onze ledenraadpleging uit 2020.

De belangrijkste onderwerpen die ter tafel zijn gekomen:

Diversiteit van mediators

Het duiden van de verschillende specialismen hebben wij vanuit onze vereniging goed kunnen verwoorden. Immers heeft een fiscale mediator een andere ‘gereedschapskist’ dan een mediator in het onderwijs of in de zorg. Ook initiëren wij als NMv regelmatig contacten met regionale-en sectorale verenigingen ( “RoSo”).

Hulpzoekend voor rechtzoekend

Onze visie: mensen met een conflict zijn eerst hulpzoekend en daarna rechtzoekend. Mediators kunnen zeker van betekenis zijn bij de extreme werkdruk in de rechtspraak. De "escalatieladder van Glasl" laat dit heel praktisch zien.

Verdeeldheid in het werkveld

De verdeeldheid die ook wij in het werkveld zien, waar wij als belangenbehartiger een belangrijke rol zien en zullen nemen om dit te beslechten. Onze missie om deze verdeeldheid -gezamenlijk met het werkveld- te lijf te gaan door te verbinden, samen te werken en wat maar meer nodig is hebben wij bij de minister aangegeven. De minister verbaast zich over de verdeeldheid in ons werkveld (juist bij mediators) en heeft de indruk dat de commissies die door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingesteld hier wellicht een positieve bijdrage aan kunnen leveren.

Naast bovengenoemde onderwerpen hebben wij ook initiatieven vanuit het Manifest de revue laten passeren, zoals de bemiddelingsclausule, opleidersinitiatieven, expertisecentrum mediation etc. En natuurlijk hebben wij het wetenschappelijke Tijdschrift Conflicthantering meegenomen. Prettig om te horen dat dit tijdschrift werd herkend door de minister.  

Wat ons betreft zijn er nog genoeg goede onderwerpen om nogmaals af te spreken.

Juni 2022
Julia Gerlach en Pieter Beuker