Soms zit de arbeidsmediator zelf in de knel

Logo Wam.jpg.webp

Zeer trots zijn wij op Tineke Otter en alle betrokkenen dat het onderzoek naar de wijze van werken voor de arbeidsmediator is

Zeer trots zijn wij op Tineke Otter en alle betrokkenen dat het onderzoek naar de wijze van werken voor de arbeidsmediator is afgerond. Een project vanuit de NMv gestart, doch alle credits en complimenten naar de werkgroep. De werkwijzer ArbeidsMediation (wAM) is per 15 juni j.l. gelanceerd. 

Soms zit de arbeidsmediator zelf in de knel

Uit onderzoek blijkt dat de integriteit van een arbeidsmediator regelmatig (39%) in de knel zit. En dat komt door de kracht van conflictoplossing binnen de geheimhouding en vertrouwelijke setting van een mediation.

Het veroorzaakt een soort black box en schaadt het vertrouwen in het mediationproces. Terwijl het gros van de betrokkenen bij een arbeidsmediation super tevreden zijn over de mogelijkheid om gedoe op de werkvloer met mediation op te lossen. Sterker nog, achteraf gezien, hadden ze het veel liever veel eerder ingezet. Dat kan anders, daarom is de Werkwijzer ArbeidsMediation (wAM) in aantocht.

Lancering van de werkwijzer ArbeidsMediation (wAM)

Op 15 juni is de online werkwijzer Arbeidsmediation (wAM) gelanceerd. www.werkwijzer-arbeidsmediation.nl. De werkwijzer is een initiatief van de projectgroep wAM. Het geeft alle betrokken actoren duidelijkheid over het proces van arbeidsmediation. Antwoorden op veel vragen, verheldering over ieders rol, positie en verwachtingen. Een practice based leidraad waarin elke actor zich kan vinden.

Aanleiding

Arbeidsconflicten komen regelmatig voor. Mediation kan dan een geschikte interventie zijn. Belangrijke pijlers voor mediation zijn vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. Bij een arbeidsconflict zijn verschillende actoren betrokken, ook actoren die niet steeds direct deelnemen aan de mediation. Denk aan HR, bedrijfsarts, juridisch adviseur, verwijzers, casemanager, providers. Hoe blijven zij op constructieve wijze betrokken bij het proces, zonder afbreuk te doen aan de pijlers van mediation? De projectgroep wAM deed hier onderzoek naar en kwam tot aanbevelingen. Door een goede samenwerking wordt conflictoplossing constructiever.

Uitkomsten

In het kader van het onderzoek zijn 133 arbeidsmediators en 108 andere actoren geïnterviewd. Het onderzoek wijst uit dat het middel arbeidsmediation gebaat is bij een kwaliteitskader dat richting, inzicht en houvast biedt. En in het bijzonder helderheid verschaft over de positie en werkwijze van de arbeidsmediator. Arbeidsmediation wordt eerder ingezet als er duidelijkheid is over wat arbeidsmediation is en welke voordelen arbeidsmediation oplevert. Arbeidsmediation eerder inzetten als interventiemethode draagt bij aan een duurzamere oplossing van conflicten op de werkvloer. Specifieke uitkomsten van het wAM onderzoek vindt u op de website www.werkwijzer-arbeidsmediation.nl