Uit de praktijk van de NMv-Vp

De NMv-vertrouwenspersonen werden ook de afgelopen tijd weer benaderd om te sparren hoe een mediator (of mediators in co-mediation) gehandeld heeft. Dit betrof lopende of afgeronde mediatons. Soms was de vraag of de acties eventueel zouden kunnen leiden tot een klacht. En wat daarvan dan de uitkomsten en gevolgen zijn. Het sparren en spiegelen was verhelderend voor de mediators. We doen natuurlijk geen uitspraak of iets klachtwaardig is en wat de uitkomst van een dergelijke procedure is. Maar door de jarenlange ervaring van Paul kunnen we hierin wel adviseren.

Een leerpunt (die ook een paar keer in intervisiegroepen ter sprake kwam) is de afronding van een mediation. Van belang is dat dit moment voor beide partijen en de mediator helder is. Een getekende vaststellingsstellingsovereenkomst/convenant wordt door de Mediator en partijen vaak gezien als de beëindiging van de mediation. Echter een beëindigingsbrief geeft meer duidelijkheid. Dit bericht dient de mediator neutraal op te stellen. Deze kan bijvoorbeeld ook aan opdrachtgevers gestuurd moeten worden.

Heeft een van de partijen nog vragen of wil die de mediator inschakelen dan is het van belang duidelijk aan te geven dat de mediation beëindigd is. Een nieuwe mediation opstarten (over een ander onderwerp) kan natuurlijk wel. Voor andere vragen dienen partijen zich dan te wenden tot andere (juridisch/financiële) adviseurs. Stop dus met adviseren en meedenken/meeleven.

Als partijen besluiten te stoppen met de mediation of geen bevredigende overeenkomst gesloten kan worden, is het van belang voor de mediator dit duidelijk aan te geven en schriftelijk/per e-mail te bevestigen aan beide partijen.

Als de mediator de mediation stopt omdat zijn grenzen zijn overschreden kan hij partijen doorverwijzen naar een andere mediator.

Als een van de partijen stopt, dan is het raadzaam aan te geven dat wanneer men opnieuw de mediator wil inschakelen, dit wel met goedvinden van beide partijen moet. De mediator kan zelf weigeren de nieuwe mediation op te starten, behalve als het onder bereik van de toevoeging van de Raad van Rechtsbijstand valt.

De NMv-Vp’s staan open voor alle vragen die een mediator heeft. Schroom niet ons te benaderen. Kijk ook op https://www.mediatorsvereniging.nl/vertrouwenspersoon.

Paul Wijntje – 0620769174 – p.wijntje@planet.nl
PeteR Clark – 0622415205 – info@pasme.info