Column september 2022 - Julia Gerlach

Julia Gerlach Column.jpg (1).webp

Alsof de NMv geen zomervakantie kent, zoveel gedachtes, wensen en activiteiten vinden er op dit moment plaats. Laat ik een aantal zaken opsommen. We starten met een terugblik op de Ledendag, waaronder de ALV. Wat een prachtige dag, en dan bedoel ik niet alleen het weer. De interactie met onze leden, het enthousiasme, de waardering, de openheid en wensen die men in de ALV heeft geuit. De belofte is besproken en de aanvullingen die leden hebben gedaan snijden hout: praktisch alles hebben wij kunnen verwerken en ook de post-its over andere onderwerpen zijn gelezen.

De NMv-mediationwet (werktitel) is ook tijdens de ledendag besproken. Uiteraard is dat niet ‘onze’ wet, maar het vertegenwoordigt wel onze gedachtes en beleving over wat mogelijk opgenomen zou kunnen worden mocht een nieuwe wet in het verschiet liggen.

De NMv-website is van provider gewisseld. Helaas met nog wat kinderziektes. Hier wordt door ons verenigingsbureau hard aan gewerkt. Wel hebben we op de website een aantal nieuwe documenten geplaatst. Ons kleurrijk ‘HUIS’, waarin u ook activiteiten ziet waar we achter de schermen mee bezig zijn en natuurlijk de belofte.

Nu zijn we full-swing bezig met de Week van de Mediation. Hoe fantastisch zou het zijn als in de week van 31 oktober tot en met 4 november in heel Nederland mediators zich laten zien en horen. Niet alleen goed voor eigen marketing, zeker ook om Mediation in de samenleving voor het voetlicht te brengen. Lees op de website weekvandemediation.nl hoe de NMv hierin zal faciliteren. Ook proberen wij op 2 plaatsen in het land een activiteit te organiseren, waaronder de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award. Zodra dit definitief is, hoort u meer.

De mediation scheurkalender is gereed en naar de drukker gegaan. Omdat het bestellen in bepaalde hoeveelheden gaat, hebben wij een aantal stuks over, als u extra wilt bestellen, kunt u verderop in de nieuwsbrief lezen, hoe dat kan.

Op de valreep treft u ook in deze nieuwsbrief een bericht aan, gericht aan 3 ministers, als reactie op de brief die zij aan de Tweede Kamer hebben gezonden en positieve elementen voor het mediation werkveld bevatten. Deze reactie is inmiddels door hen ontvangen. In de nieuwsbrief leest u er meer over.

Als laatste meld ik dat we op 16 september a.s. om 10.00 uur een netwerkbijeenkomst houden. Ditmaal ben ik degene die van het bestuur aanwezig is en gaan we vragen en wensen inventariseren van leden over de Week van de Mediation, en vooral met elkaar van gedachte wisselen over wat iedereen zelf kan doen in zijn/haar eigen omgeving tijdens deze week.

Tot slot treft u een recensie aan van een boek welke wij hebben ontvangen en aan een lid hebben uitgereikt, die daarvoor in ruil een recensie schreef. Nieuwsgierig? Klik hier

Heeft u een reactie of een vraag, stelt u die rustig.
julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl 

Met warme groet,

Handtekening Julia