De Belofte van de NMv

NMv belofte.png

Wat klinkt dat plechtig. De belofte. Gelijk komen er in mijn gedachte verschillende momenten in een (lees ook: mijn) leven waarop dat gezegd wordt. Voor mij was de laatste keer tijdens onze Algemene ledenvergadering op 27 juni j.l. De belofte is ontstaan vanuit het bestuur in 2021 om aan te geven dat wij willen samenwerken met iedereen die het goede voor heeft met onze beroepsgroep.

Inclusief werken geeft inspiratie en energie. Ook zal dit tot het goede gesprek kunnen leiden. Dit jaar hebben we dat meer vormgegeven en gaan we ‘inclusie’ meer uitdragen. Daarvoor hebben we -als bestuur- een voorzet aan onze leden gedaan, suggesties opgehaald en instemming gevraagd. We hebben goede en inspirerende reacties ontvangen via allerhande post-its en ook nog per mail nagezonden gekregen.

Nu wordt het zaak om hier ook handen en voeten aan te geven. We zullen hier actief mee aan de slag gaan en telkens terugkoppelen in onze ALV’s.

Download hier de Belofte van NMv

Met hartelijke groet,
Julia Gerlach
Voorzitter NMv