NMv complimenteert ministers

hamer wetgeving

Op 11 juli jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind en de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, Carola Schouten, een brief met beleidsvoornemens aan de Tweede Kamer gezonden. De brief bevat voor het mediation werkveld positieve elementen.

In de reactie van het bestuur van de NMv op deze brief geeft zij aan blij te zijn met de initiatieven van de ministers en biedt zij aan te participeren in de ontwikkeling van het landelijk Awb-kader.

De reactie is onder de titel 'Mediationvaardigheden opnemen in de Awb' op 30 augustus jl. per mail naar de drie minister verstuurd.

Lees hier de brief