Enquête ADR-register

Beste leden NMv en voorzitters van verenigingen,

Afgelopen dinsdag is door het ADR-register een enquete naar haar leden gegaan met een aantal vragen waarin de suggestie gelezen kan worden dat NMv hierbij betrokken is of dat wij hiermee akkoord zijn. Dat is niet het geval.

De onafhankelijkheid van de NMv is belangrijk en wij ervaren dat als een 'groot goed’ waarop wij als grootste beroepsvereniging goed gedijen.

Nijkerk, 9 november 2022

Met hartelijke groet
Namens het bestuur NMv
Julia Gerlach
Hans Bekkers