Column Julia Gerlach - december 2022

Julia.png

Tijdens de netwerkbijeenkomst van november heb ik dit keer het voorrecht gehad om met een diversiteit aan leden te spreken. Een mooie mix van ervaren mediators, startende mediators en de NMv-vertrouwenspersoon.

Voor en door leden
Er kwamen zinvolle onderwerpen aan de orde: van de mediationwet/belangenbehartiging, naar vragen als: wat doe ik als een mediation vast dreigt te lopen tot: hoe kom ik in contact met potentiële opdrachtgevers?
Voor en door leden, waarbij we als bestuur altijd willen melden waar we mee bezig zijn in het kader van belangenbehartiging of voordelen voor leden. Maandelijks gaan we in gesprek, zie ook de webpagina ‘voor leden’.

Reactie stelselherziening
Afgelopen periode hebben wij – op verzoek van het Directoraat Rechtsbestel – een reactie gegeven op de beoogde stelselherziening. Wij hebben ons ‘sterk’ gemaakt om een duidelijke en inzichtelijke reactie te geven als de grootste vereniging voor mediators. Met bestuurslid Gjalt Schipper aan het front hebben wij ons erover gebogen en hier serieus werk van gemaakt. Eenieder weet of kan weten hoe het ‘DNA’ van de NMv is. Dit proces heeft ons ook aangezet tot nadere reflectie wie wij als NMv zijn en waar wij voor staan. Wordt vervolgd.

De website vindeenmediator.nl is tijdens de Week van de Mediation gelanceerd. We zijn ruim een jaar aan de slag geweest met voorbereiding, inzichten, wensen, brainstormen en uiteindelijk de praktische kant van bouwen en laten bouwen. Wij zijn erg tevreden met de website. Weet dat we blijven ontwikkelen en doorontwikkelen.
We hebben het niet voor niets gedaan, wat een mooie reacties hebben leden gegeven. En mocht je er als lid niet in staan, dan heb je in het verleden gekozen om niet herkenbaar te zijn. Wil je dit wijzigen? Lees het bericht in deze nieuwsbrief wat je daaraan kunt doen.

Week van de Mediation
De Week van de Mediation was werkelijk een feestje. Primeur van de ‘eerste Nederlandse Mediation scheurkalender’, in verband met ons 20-jarig jubileum met dank aan de ingezonden quotes door onze leden. De lancering van de website vindeenmediator.nl maar vooral om de twee genomineerde prachtige mannen: Leo Stevens en Munish Ramlal. We hebben van hen genoten tijdens hun voordrachten. Verderop in deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Inmiddels zijn wij als NMv al bezig met de activiteiten voor het nieuwe jaar. De organisatie van de jubileum-webinars is in volle gang. Ook de voordelen voor onze leden staan in 2023 in onze belangstelling.

12 december netwerkbijeenkomst
In de aankomende periode werkt iedereen toe naar een lege agenda om ontspannen de feestdagen in te gaan. Wie weet zien wij elkaar op 12 december, tijdens de netwerkbijeenkomst. Anders wensen wij iedereen gezonde en voorspoedige dagen met een mooie start voor een inspirerend nieuw jaar waar de mediationkalender iedere dag een kleine bijdrage aan mag leveren.

Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl

Met warme groet,

Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv