Inspirerende Week van de Mediation 2022. Hoogtepunt: Eberhard van der Laan Mediation Award-uitreiking

Uitreiking EvdLAward 2022 Leo Stevens en Munish Ramlal.jpg

In het gehele land hebben leden, maar ook niet-leden activiteiten ontwikkeld met vermelding van ‘Dé Week’ (van 31 oktober tot 5 november 2022). Meer dan 50 activiteiten zijn ook werkelijk op de betreffende website geplaatst. We hebben veel inspiratie op verschillende terreinen voorbij zien komen, zoals op het gebied van overheid, zorg, onderwijs, arbeid, familie, milieu en ruimtelijke ordening.

En natuurlijk de bemiddelingsclausule, die in ieder contract of publiekrechtelijk besluit kan, en inmiddels steeds vaker wordt opgenomen. Deze is ook een aantal keren in het tijdschrift Conflictbemiddeling behandeld. Het laat zien dat mediation werkt en breed gedragen wordt. Mede hierdoor is mediation weer een stukje bekender in de samenleving.

Op 1 november is in Utrecht voor de zesde keer de Eberhard van der Laan Mediation Award uitgereikt. Mr. dr. Munish Ramlal, ombudsman van de stadsregio Amsterdam heeft deze in ontvangst genomen. Zijn initiatief van de 'Ombulance' laat zien dat 'de menselijke maat' het verschil maakt. Hij heeft inzicht gegeven in zijn missie en zijn dagelijks werk.

Prof. dr. Leo Stevens, medegenomineerde voor de Eberhard van der Laan Mediation Award, hield een inspirerend betoog voor het goede gesprek tussen alle spelers in het veld van belastingheffing en zijn inzet voor de fiscale rechtsstatelijkheid. Hoewel hij in al zijn bescheidenheid aangaf dat deze award te groot voor hem zou zijn geweest omdat hij zich nooit heeft bewogen in de wereld van de mediation, was zijn niet aflatende ijver deze nominatie dubbel en dwars waard. In zijn betoog brak hij een lans voor mediation en dat het goed zou zijn als iedere belastinginspecteur mediator zou zijn. De aanwezigen hebben dit kunnen waarderen. De voordracht van Leo Stevens lees je hier.