Reactie NMv op berichten in de media over amendement Kees van der Staaij van de SGP

Reactie NMv op van der Staaij.jpeg

Afgelopen periode werd prominent aandacht besteed in de media aan een amendement ingediend door de heer Kees van der Staaij van de SGP in de Tweede Kamer. Verschillende media namen het bericht over als zijnde een initiatiefwetsvoorstel ingediend door de heer van der Staaij.

Het amendement beoogt de begroting staten voor 2023 van het ministerie van VWS te wijzigen. Meerdere nieuwsbronnen hebben bericht dat hiermee een regeling in het leven wordt geroepen waarin partners met en zonder kinderen twee jaar een beroep zouden kunnen doen op mediation. Het is onduidelijk waar de verwijzing naar mediation op gebaseerd is. Ook is onduidelijk dat mediation de bedoeling van de heer van der Staaij zou zijn.

Voor de NMv is het belangrijk om naar voren te brengen dat het amendement primair gericht is op de inzet van langdurige ‘relatietherapie’. Mediation is geen therapie. Het kan onderdelen van therapeutische aard bevatten. Als blijkt dat relatietherapie niet voldoende werkzaam is, en een echtscheiding aan de orde is wil de NMv aandacht vragen voor de begeleiding van een ervaren (familie-)mediator. Een familiemediator kan partijen daar waar mogelijk deskundig faciliteren om afspraken zo kindvriendelijk als mogelijk vast te leggen. Dat zou wat de NMv betreft ook gesubsidieerd mogen worden!

Lees hier het amendement

Lees hier de volledige reactie van NMv