NMv neemt videofaciliteit webcall over van VOM

Webcall.png

Het bestuur van de Vereniging Online Mediators (VOM) heeft aangegeven de activiteiten als vereniging stop te zetten. NMv en VOM hebben hierover afgelopen periode intensief contact gehad. Dit heeft erin geresulteerd dat de NMv de gebruiksvriendelijke en professionele online videofaciliteit ‘Webcall’ van de VOM overneemt c.q. voortzet.

Per 1 januari 2023 kunt u gebruik maken van Webcall via webcall.mediatorsvereniging.nl 

NMv-leden kunnen hier tegen het ‘webcall’-ledentarief gebruik van (blijven) maken. Zie NMv-ledenvoordelen.

Wij danken de bestuursleden van de VOM voor de plezierige jarenlange samenwerking en zijn vooral verheugd dat de ervaring van bestuursleden van de VOM wordt geborgd binnen de NMv. 

Met vriendelijke groet
Peter van der Lugt, oud-voorzitter VOM
Julia Gerlach, voorzitter NMv