Vereniging Online Mediators opgeheven

VOM logo.jpg

Helaas heeft de VOM, de Vereniging Online Mediators Nederland moeten besluiten om de rechtspersoon per 31 december 2022 op te heffen. Uiteraard gaan de mediators (ex-leden) enthousiast verder met online mediation.

In 2012 kwam Dick Veldink met het initiatief voor een vereniging voor mediators die gespecialiseerd zijn in Online Mediation. In die periode stelde de Raad voor Rechtsbijstand nog strenge eisen aan zowel de te gebruiken software als de professionele kwaliteit van de betrokken mediators. Online mediators konden nog (net zoals familiemediators) een RVR accreditatie krijgen.

Op enig moment heeft de RvR deze eis losgelaten. Ook bleek dat de gebruikte software niet langer werd ontwikkeld. Voor de Vereniging was dit reden om op zoek te gaan naar alternatieve software die geschikt was voor een breed terrein aan mediation onderwerpen.

Omdat die software niet beschikbaar was, is de VOM een samenwerking aangegaan met REMECO, die bezig was met de ontwikkeling van software voor echtscheidingsmediation. De noodzakelijke aanpassingen om de software geschikt te maken voor Online Mediation zijn door de VOM uit eigen vermogen betaald. Ook heeft de VOM het initiatief genomen tot “Webcall’, een video-conference programma speciaal voor mediators, dat op de juiste wijze omgaat met de privacy die verwacht mag worden tussen een mediator en de klanten.

Daarna is de VOM een project gestart om toegang te krijgen tot de website "Rechtwijzer.nl" om online mediation met een echte mediator beschikbaar te maken voor de 60% van de Nederlandse bevolking die (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) hulp nodig heeft. Uiteindelijk bleek dat de kosten om toegang te krijgen tot deze website voor de Vereniging niet te financieren waren. waarmee de VOM moest besluiten om dit project voorlopig stil te leggen. In december 2022 heeft de ALV besloten tot opheffing van de Vereniging.

Inmiddels heeft de Nederlandse Mediatorsvereniging de "Webcall" software overgenomen, zodat mediators, leden van de NMv gebruik kunnen blijven maken van deze speciale veilige software.

De NMv ziet het belang van goede toegankelijkheid tot mediation, ook via de website van Rechtwijzer.nl, en heeft aangegeven dat zij bereid is om het initiatief van de Vereniging dat nu noodgedwongen stil ligt, te overwegen en zo mogelijk in de toekomst te realiseren.

Daarom houden wij de contacten en lijnen met de NMv open en zien wij ons netwerk uiteraard nog graag.  

Vereniging Online Mediators (in liquidatie)
Peter van der Lugt, oud-voorzitter