Column Julia Gerlach - januari 2023

Julia.png

De eerste nieuwsbrief van het jaar begint zoals gebruikelijk met de wensen van voorspoed en bovenal gezondheid. Dus ook de eerste nieuwsbrief van 2023! Weet echter wel dat we u zoiets niet alleen in de januarimaand toewensen, maar natuurlijk tijdens het hele jaar. En ik weet dat ik dit ook namens het hele NMv-bestuur uitspreek. Met speciaal een hart onder de riem naar de VOM.

2022, een bijzonder jaar
Als bestuur hebben wij rondom kerst en oud en nieuw even een pas op de plaats gemaakt. 2022 was een bijzonder (jubileum)jaar waarin we druk zijn geweest met veel nieuwe activiteiten, zoals de belofte, de NMv Mediation Scheurkalender en de website ‘vindeenmediator.nl’.  Over dit laatste kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Daarnaast kijken we met plezier terug op de evaluatie van de jubileummiddag waarin we ook de Eberhard van der Laan Mediation Award hebben uitgereikt. Op dit moment zijn de jubileumwebinars ‘op de rol’. We merken dat hier veel belangstelling voor is, waar we uiteraard blij mee zijn. Het is fijn om te merken dat leden ons waarderen!

Een jaar geleden hebben wij de term ‘hulpzoekende naast de rechtzoekende’ geïntroduceerd. Dit is gedaan om meer duiding te geven aan mediators. Immers, in onze beleving is een persoon eerst hulpzoekend en daarna rechtzoekend.  Deze beleving zetten wij door in veel van onze uitingen en we merken dat we hierin gehoord worden. Aankomende periode staan er gesprekken in de agenda om nog meer context aan dit onderwerp te geven. Op de ALV van 8 juni 2023 nemen wij u mee in onze ervaringen.

Stappen om de dialoog breder te voeren
Hierop voortbordurend merken wij dat onze leden het verschil maken met hun werk voor de samenleving en zich zeer betrokken voelen en graag verbinding leggen met diverse thema’s die zich voordoen. Daarom vraag ik ook speciale aandacht voor de oproep in deze nieuwsbrief, om mee te praten, mee te denken en mee te filosoferen over het benoemde onderwerp van de familiemediator. Prachtig om te lezen hoe wordt gereageerd. De oproep die aan de NMv wordt gedaan, nemen wij uiteraard graag aan. Immers niet voor niets hebben wij aan de wieg gestaan van het ‘Manifest, stappen in conflictbemiddeling’. Laten we stappen zetten om de dialoog met elkaar breder te voeren, zodat we hier allemaal sterker van worden.

Tot slot
Als laatste attendeer ik u op een aantal ledenvoordelen, zoals webinars, boekaanbiedingen, vaardigheden enz.. En wil ik toch ook nog even melden dat ik enorm geniet van de Mediation Scheurkalender (bijvoorbeeld 12 januari: Je hoeft niet los te laten, je kunt ook anders vasthouden), u ook?

Heb je vragen of wil je reageren, dan kan dat via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl


Met warme groet,

Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv