Column Julia Gerlach - februari 2023

Julia.png

Afbeelding1

Afgelopen periode zijn we veel bezig geweest om Mediation, mediators en de werking van mediation op de kaart te zetten. Op onze LinkedIn-pagina heeft u vast al het één en ander voorbij zien komen. In de nieuwsbrief leest u hier artikelen over. De aandacht is zowel gericht op het bestuurlijke gremium, alsook op onze collega-verenigingen en samenwerking. Verder vragen we aandacht via mail/brieven, reacties op pre-consultaties, conferenties, Tweede Kamer bezoek, presentaties en informatie-uitwisseling via online overleg.

Specifieke ijk- en informatiepunten voor de NMv-leden zijn onze maandelijkse online netwerkbijeenkomsten,  de ALV in juni en de Week van de Mediation die start op 30 oktober a.s. Hoogtepunt in deze week vind ik nog steeds de uitreiking van de Eberhard van der Laan Mediation Award. Het is altijd bijzonder om nominaties van leden te mogen ontvangen. Schroom niet en draag dé kandidaat aan. Hoe? Lees het nieuwsbericht in deze nieuwsbrief. Wie nomineert u voor deze prestigieuze award?

De Nmv heeft ❤️ voor de samenleving

Hoewel het natuurlijk een veel De Belofte afbeeldinggebruikte term is, dat weten wij ook, vinden we dat deze ook zeer passend is voor mediators. Deze term is ontstaan tijdens een heidag van het NMv-bestuur: soms is het nodig om eens ‘uit het proces’ te stappen en de metaforische hei op te gaan. Welke ‘jas’ past ons, waar zijn wij van. Een mooie aanvulling naast onze ‘belofte/pledge’ die wij met leden hebben opgesteld en de wijze waarop wij verbindend willen communiceren en werken. 

Hieraan gekoppeld is dit jaar het thema (on)zichtbaar. Hoe goed is het om mediation meer zichtbaar te maken. Aandacht voor de hulpzoekende naast de rechtzoekende kan ongekende meerwaarde in de samenleving teweegbrengen. Een thema waarbij ook naastgelegen termen passen, onzichtbaar, luisteren etc. Speciale aandacht wordt hieraan besteed door de redactie van TC voor de editie die vlak voor de Week van de Mediation uitkomt. Uw inspiratie is van harte welkom, zowel naar ons tijdsschrift TC (zie het nieuwsbericht), als naar onderstaand mailadres.

Veel leesplezier met de berichten in de nieuwsbrief.

Heeft u vragen, dan kunt u deze uiteraard stellen via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl.
Deze zal ik na mijn vakantie, vanaf half maart, beantwoorden.

Met warme groet,

Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv