NMv vertrouwenspersonen: hiervoor raadpleegt u ons

c23cba11-9fd3-11d8-5f0a-4009077e351f.jpg.webp

De NMv-vertrouwenspersonen zijn vraagbaak én vertrouwenspersoon voor alle mediators, lid van de NMv.

Vraagbaak

De NMv-vertrouwenspersonen fungeren als vraagbaak voor alle mediators ongeacht hun specialisatie. Dus mediators met als werkgebieden arbeid, familie, overheid en strafrecht.

We worden benaderd (en zijn te benaderen) met vragen over de afronding van een mediation, over het proces van mediation, over het aanleveren van informatie aan een advocaat, het al dan niet doorgaan met een mediation zonder zichtbare voortgang terwijl partijen verder willen, en de vraag of een mediation afgerond is of niet. Daarnaast of een bepaalde actie tijdens een mediation wel of niet klachtwaardig was. En tenslotte ook de ondersteuningsvraag bij het opzetten van een intervisiegroep.

We beantwoorden al uw vragen en geven daar antwoord op, of zoeken het uit en komen daar op terug


Vertrouwenspersoon

Als vertrouwenspersoon zijn we er voor mediators die ongewenste omgangsvorm ervaren tussen u en een van de partijen, tussen de partijen onderling of tussen u en de co-mediator of collega-mediator.

We worden benaderd (en zijn te benaderen) met de vragen als hoe te handelen als een of beide personen met een conflict op het werk dichter bij de mediator staat, hoe te acteren in een mediation met seksuele intimidatie tussen werkgever en werkneemster, hoe om te gaan met een dwingende partij zonder de regie te verliezen en hoe te handelen wanneer er geen klik is tussen co-mediator en de mediator.

Weet dat we altijd een luisterend oor bieden en u als mediator met raad en daad kunnen bijstaan. Schroom dus niet om ons te benaderen.

Paul Wijntje, 06-20769174, p.wijntje@planet.nl
PeteR Clark, 06-22415205, info@pasme.info
mediatorsvereniging.nl/vertrouwenspersoon