Versnellen woningbouw: NMv, SMRO en Bouwmediators bepleiten ruimere inzet van mediation bij minister De Jonge

Woningbouw.png

In het recent gepubliceerde ‘Plan van aanpak Versnellen processen en procedures woningbouw’ wordt mediation gezien als effectief instrument. Wij zijn daar positief over. Mediation wordt echter gekoppeld aan de bevoegdheid van de bestuursrechter om naar mediation te verwijzen.

Versnellen woningbouwDat kan nu al, en dat gebeurt in de praktijk. NMv, SMRO-Stichting Mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening- en Vereniging Bouwmediators Nederland hebben daarom minister De Jonge van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opgeroepen om procesbegeleiders, beleidsbemiddelaar of mediators eerder in het proces van woningbouw in te schakelen. Dus niet te wachten tot er al een 'conflict' is ontstaan maar eerder, zodat de woningbouw écht wordt versneld. De uitnodiging is aan De Jonge gedaan om in gesprek met mediatorsverenigingen concrete stappen te zetten.

Mediation in tal van maatschappelijke dossiers

Er is opvallend veel aandacht voor de inzet van mediation bij maatschappelijke thema’s. Denk, naast het versnellen van de woningbouw, aan herstel van de Kinderopvangtoeslagen, de dialoog in de stikstofopgave, herstel van de mijnbouwschade in Groningen en de door DIVOSA uitgevoerde pilots ‘Toegang tot het recht’ in het sociaal domein. Een geweldig positieve ontwikkeling die we als mediatorsvereniging nauwgezet volgen en waar mogelijk van harte ondersteunen! Het is goed dat we daar als brede beroepsvereniging met sectorverenigingen samen optrekken.