Word ook NMv-lid en versterk de vereniging!

Wordt lid.png

Onze nieuwsbrief wordt door meer en meer mensen gelezen. Niet alleen mediators waarderen onze nieuwsbrief, maar ook advocaten, rechters, overheidsfunctionarissen etc. De NMv wil als onafhankelijke vereniging hét platvorm zijn voor iedere mediator.

Mediators zijn te vinden in tal van specialismen. Maar ze hebben een ding gemeen. Dienstbaar zijn aan partijen in conflict. De maatschappij leert de waarde van mediation gelukkig steeds beter te plaatsen. Doordat het maatschappelijk draagvlak steeds groter wordt neemt ook de bekendheid van mediation toe als mogelijkheid voor alternatieve geschillenbeslechting.

NMv wil daarom groeien. Meer leden betekent een sterkere vereniging die door uw lidmaatschapsbijdrage meer mogelijkheden krijgt de juiste mensen en middelen in te zetten voor het sterker maken van onze beroepsgroep. En daar plukt ú als mediator de vruchten weer van.

Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap en meld u aan als nieuw lid

We zoeken niet alleen nieuwe leden, maar ook mensen die iets willen betekenen voor de vereniging en daarmee het vakgebied.
Laat van u horen en neem contact met ons op via info@mediatorsvereniging.nl.

NMv is er voor u!