De geschiedenis van mediation wetgeving in boek vervat

Boek geschiedenis.png

Begin april presenteerde Lars Krale het boek 'De bevordering van mediation: het wetgevingsproces' dat hij samen met Ard van der Steur en dr. mr. Fred Schonewille schreef. Het boek omschrijft de lange geschiedenis van pogingen tot het tot stand brengen van wetgeving op het gebied van mediation.

4fc59463-21d4-4501-995d-b952496d08f0Minister Franc Weerwind en Tweede Kamerlid Ulysse Ellian, namen de eerste exemplaren van het boek in ontvangst.

Het verleden ligt nu vast in een kloek boekwerk. Tijd om met de kennis over het verleden collectief concrete stappen te zetten naar de toekomst. De maatschappelijke urgentie om mediation te verankeren op alle lagen van het systeem is groter dan ooit. De NMv heeft namens al haar leden concrete plannen openbaar gemaakt. Een mooi uitgangspunt om gezamenlijk met alle partijen nu meters te maken.

Voor de geïnteresseerden: het boek is hier te koop