Lezersonderzoek TC en NM

TC en NM.jpg

De gecombineerde vakbladen Tijdschrift Conflicthantering en Nederlandse Mediation (TC/NM) hebben een steeds breder samengesteld lezerspubliek, en alleen dat geeft al een impuls aan de inzet van mediation en bemiddeling. De TC/NM is er natuurlijk ook om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in ons vak, ons te laten nadenken en scherp te houden en ons als beroepsgroep verbonden te houden.

Om de kwaliteit en afstemming met u als lezer op een hoog peil te houden, zijn de redactie, de NMv en de uitgever WoltersKluwer geïnteresseerd in uw mening over ‘ons tijdschrift’. In de volgende TC/NM (nummer 2) van dit jaar, wordt een lezersonderzoek opgenomen. Dit is alvast een aankondiging.  

Een steeds breder lezerspubliek geniet van TC/NM. Niet alleen mediators en beleidsbemiddelaars, maar ook andere professionals in tal van sectoren die er hun vak van hebben gemaakt om conflicten op te lossen of onnodige escalatie te voorkomen, zoals in de rechterlijke macht, HR-afdelingen van bedrijven en beleidsmakers. We zien dat mediation en bemiddeling steeds vaker worden toegepast. ‘Ademt’ TC/NM mee met de ontwikkelingen in de maatschappij en de behoefte van de professionele lezers? Zet TC/NM mede de agenda? We horen het graag van u als lezer.

Houd TC/NM nummer 2, welke verschijnt op 6 juni, dus in de gaten en doe mee aan het lezersonderzoek.

Daarmee helpt u niet alleen ons verder, maar ook het vak en uzelf!