NMv-webinars update

webinar.png

Afgelopen 24 maart vond het 2e NMv-webinar plaats met als titel "Conflictvaardig op het werk via arbeidsmediation". Frank Emmelot en Jan Plevier hebben de deelnemers op kundige en plezierige wijze verhaald. Na een korte uitleg  over de NVAB-Richtlijn conflicten in de werksituatie voor het handelen van de bedrijfsarts en de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten  kwam het onderwerp onmacht aan de orde en volgde een discussie daarover tussen de deelnemers in de eerste break-out room. Daarna werd het SCARF model van David Rock besproken. De effecten van dreigen en belonen op het werk en conflictvaardigheid als bron van ontwikkeling volgden in een plezierig tempo, waarbij ieder de onderwerpen kon bespreken in de volgende break-out room. Na 2 uur was het tijd om virtueel huiswaarts te gaan, maar niet nadat zeer veel reacties op de chat werden ontvangen over de professionele en onderhoudende wijze waarop dit webinar werd gegeven.

Nieuwe webinars op de NMv-kalender

NMv is alweer bezig met de voorbereidingen van een aantal nieuwe  webinars. Op 17 april staat de webinar "Familie en Nalatenschapsmediation" met Guusje van de Ven op de agenda. Voor meer informatie en om u aan te melden, Klik hier

Met dit webinar wordt de serie "Wie jarig is trakteert" afgesloten. NMv heeft echter besloten om, wegens het grote succes, door te gaan met het organiseren van webinars. Tegen geringe kosten ad €25,00 per webinar wordt u telkens 2 uur bijgepraat over ontwikkelingen in het vak, met iedere keer een ander interessant onderwerp. 

Op 12 juni vindt het webinar plaats over ‘Business Mediation’, met Mr. Marcel Schyns. Hij gaat in op zaken als één of meerdere advocaten aanwezig bij mediation en wat dat dan doet met de deelnemers, en hij behandelt ook de verschillen met andere vormen van mediation. Hierover later meer in de volgende nieuwsbrief.