Column Julia Gerlach - maart 2023

Julia.png

De werkconferentie ‘Rechtsbijstand bij de tijd’ is door drie van onze bestuursleden bezocht. (Hans Bekkers, Gjalt Schippers en ondergetekende). Het was een goed georganiseerd event, met interessante workshops, waar veel organisaties bij aanwezig waren. Organisaties die betrokken zijn bij de burger die ‘rechtzoekend’ is. Fijn om te horen dat ook mediation deze dag in de belangstelling stond. Zoals u van ons kunt verwachten hebben ook wij de burger die ‘hulpzoekend’ is onder de aandacht gebracht. Tijdens de lunch zijn daarnaast ook een aantal verbindingen gelegd en zal nader met elkaar worden gesproken met als doel om de goede werking van mediation meer onder de aandacht te brengen en om meer met elkaar samen te werken.

Bijzonder dat wij in al onze netwerkgesprekken, zoals hierboven, maar ook tijdens de boekpresentatie 'De bevordering van mediation: het wetgevingsproces' (zie deze nieuwsbrief), in de gesprekken met het Ministerie van Justitie, en zeker ook in het werkveld, telkens weer kunnen verwijzen naar de uitgangspunten van onze ‘NMv mediationwet’. Deze uitgangspunten zijn in de vorige Algemene Ledenvergadering -ALV- besproken en bevestigd. 

Neemt u de tijd om op 8 juni aanstaande ook mee te denken en te praten in de ALV? We zijn de grootste mediatorsvereniging met een flinke verscheidenheid aan bloedgroepen/ specialismen onder één dak, en wij hechten waarde aan eenieders mening. Tijdens deze ALV zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van de vereniging, en voor het bestuur is het belangrijk om op allerhande onderwerpen bevraagd te worden en samen met onze leden het beleid verder te bepalen. 

Maandelijks wordt tijd uitgetrokken om het NMv-netwerkgesprek te voeren tijdens de online netwerkbijeenkomsten. Ook deze maand was het weer een zinvol gesprek, wat ik ook terugkrijg van de deelnemers. Zowel ervaren mediators als startende mediatiors, vertrouwenspersonen en bestuur zijn aanwezig bij deze gesprekken. Onderwerpen die dit keer aan bod kwamen waren co-mediation en dossierbeheer; maar ook de vraag om een starterspakket, wat ons bracht op de Week van de Mediation 2023. De website is inmiddels zo goed als gereed. We kijken of we in de eerste week van november een prachtig programma neer kunnen leggen waardoor de hele samenleving de goede werking van mediation leert kennen.

Als laatste, maar zeker zo belangrijk als alle andere onderwerpen in deze nieuwsbrief, wil ik tijd vragen om Tijdschrift Conflicthantering (TC) te lezen. In het eerste nummer van 2023 staat het thema ‘Trauma’ centraal. Wat een prachtige en brede verzameling artikelen over een belangrijk onderwerp waar ieder mens weleens mee in aanraking komt. Diepe buiging voor de redactie.

U kunt mij mailen via julia.gerlach@mediatorsvereniging.nl voor reacties, inspiratie of suggesties die onze vereniging nog sterker maken.

Met warme groet,

Handtekening Julia

Julia Gerlach, voorzitter NMv