Meedenken over de mediationwet

gavel-568417_1920.jpg.webp

Als brede vereniging van mediators in Nederland is NMv voorstander van het stimuleren van oplossingen in onderling overleg. Onder de 1600 leden van de NMv zijn alle soorten mediators terug te vinden. Leden hebben in de ledenraadpleging van 2020 aangegeven het belangrijk te vinden dat NMv zich hard maakt voor een mediationwet.

Het inbedden van mediation (in al haar vormen) als een op z’n minst gelijkwaardige vorm van conflictoplossing, naast het bekende gebruik van het toernooimodel (op tegenspraak gerichte procedures), is de opt-out benadering. De NMv ziet het stimuleren van de opt-out benadering als een van haar taken. Immers, voor mediators is het een bekend gegeven dat mensen in conflicten eerst hulpzoekend zijn en daarna, wellicht, rechtzoekend. Daarbij is het normaal dat conflictpartijen eerst de mogelijkheid van conflictoplossing in bemiddeling/mediation beproeven, voordat zij de gang naar de rechter maken. Daarnaast is het een breed levende wens dat het ook gedurende een juridische procedure voor partijen mogelijk moet zijn om er onderling samen uit te komen met behulp van een onafhankelijke neutrale derde. 

NMv is daarom ook blij met initiatieven zoals de Deelgeschillenrechter in Familiezaken, maar vindt een wet ter bevordering van mediation nog altijd noodzakelijk. NMv levert input aan de discussie in Den Haag, samen met andere organisaties in mediationland. Bestuursleden Gjalt en Julia zijn in de Tweede Kamer geweest en hebben diverse besprekingen en briefwisselingen met de betrokken bestuursleden gevoerd. Omdat dit proces al lang loopt, wil de NMv in het najaar een poll opzetten om te peilen of en in hoeverre de gedachten leven over de invoering van een mediationwet, zodat eenheid in het werkveld zoveel mogelijk wordt geborgd.

Heeft u nu reeds ideeën of opmerkingen over de uitvraag? Doe mee, participeer en laat het ons weten via info@mediatorsvereniging.nl