Terugblik Algemene Ledenvergadering 8 juni 2023

Column voorzitter NMv (9).png

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Algemene Ledenvergadering. Deze vond plaats op 8 juni 2023. In deze ledenvergadering hebben we afscheid genomen van Julia Gerlach. Haar keuze om haar spoor in een andere richting te laten lopen kwam voor het NMv bestuur onverwacht. Maar tegelijkertijd stelden wij allemaal vast dat we alleen maar met respect op Julia's keuze kunnen terugkijken.

Nieuwe voorzitter benoemd tijdens de ALV

Willem Ruitierman is gevraagd om bestuursvoorzitter te worden. Hij stelt zich kort voor. Mijn naam is Willem Ruiterman. Mijn carriere bestaat tot nu to uit 10 jaar retail, 15 jaar assurantiën en human resource management, 15 jaar luchtvaart en sinds 2020 ben ik geregistreerd mediator, waarbij ik mij met name in het B2B segment beweeg. Sinds kort ben ik een fabriekje begonnen omdat ik er heilig in geloof dat wij dichter bij huis moeten produceren. Ik ben ondernemer in hart en nieren, vegetariër, niet-roker en getrouwd met de mooiste vrouw op aarde. Ik leef gezond en ben er van overtuigd dat we beter op onszelf en de natuur moeten passen. Ik draag mijn pet verkeerd om, want wie altijd achter de kudde aan loopt, loopt altijd in de S.... Mijn doel als voorzitter van de NMv is om een beetje van mijn ondernemersgeest over te brengen. Mediation verder op de kaart te zetten en de politiek te helpen met het maken van die prangende keuze....: Overbelaste rechtelijke macht verder belasten of constructief inschieten op het gebruik van mediation.

Belofte

De Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv) is dé beroepsvereniging van mediators/conflictbemiddelaars en behartigt hun belangen binnen de particuliere sector, het bedrijfsleven, de overheid en de politiek. De NMv maakt zich sterk voor de verdere professionalisering van het mediationvak.

"Eén sector, één geluid, met ruimte voor eigen identiteit". De noodzaak van eenheid in het speelveld is niet alleen groter dan ooit, de termen om dat te kunnen bereiken zijn er ook als nooit tevoren. Met respect voor ieders keuze en overtuiging. U gaat daarover in de nabije toekomst meer van horen.

NMv is een belangenvereniging die wordt geleid door vrijwilligers. Dat betekent dat bestuurders en vrijwilligers de NMv een hoge prioriteit geven. Want er is veel werk te verrichten in een tijd dat de wereld veranderd als nooit te voren. Verandering kost geld. Als een liter zonnebloem olie in de supermarkt meer gaat kosten is een logisch gevolg dat u uw prijzen verhoogd. Met het inkopen van de benodigde ondersteuningsdiensten is dat niet anders. En dat is nu juist een van die aspecten waar wij elkaar ongetwijfeld in gaan vinden. Want naast mediator bent u ook ondernemer. En daar ga ik u samen met het bestuur mee helpen.

Hoe gaat u dat merken?

Wij gaan meer dan voorheen een beroep op u doen uw lidmaatschap te benutten om in contact te zijn. We gaan meer leden werven en leden vragen iets te betekenen voor hun vereniging. Een voorbeeld daarvan zijn de webinars die we sinds dit jaar organiseren. Met een gemiddelde opkomst van zo'n 160 leden kunnen we bogen op een groot succes. Maar er is meer. Het Tijdschrift Conflicthantering gaat het komende jaar haar vleugels uitslaan. Momenteel zijn we bezig met een publieksversie, zodat mediation gemakkelijker toegang krijgt tot alle lagen van de maatschappij. We onderzoeken de mogelijkheid van een online versie via ons portaal.

Samenwerken en krachtenbundeling

Bij het discussie over samenwerking en krachtenbundeling gaan we ook andere verenigingen en organisaties betrekken. We gaan verenigingen uitnodigen de krachten te bundelen en gebruik te maken van synergetische voordelen. Wij beogen als NMv de belangen van het GEHELE werkveld te behartigen, niet slechts een deel daarvan. Daarvoor heeft het bestuur contacten met alle belangenorganisaties die mediation zien als instrument in conflictbeslechting. Denk daarbij aan Zorg, Welzijn, Cliëntondersteuning, RvR, MfN enz.).

Om mediation in Nederland verder te professionaliseren zijn wij momenteel in gesprek met het Ministerie van Justitie om te onderzoeken of zij een bijdrage kunnen en willen leveren om dat doel te bereiken. NMv gaat meer inzetten op samenwerking met MfN, ADR en andere partijen in het kader van mediation wetgeving. We gaan door met het organiseren van Webinars en PE punten, groepen voor Intervisie en co mediation.

We gaan nog meer dan voorheen beschouwen wat de meerwaarde van een NMv lidmaatschap is. Dit raakt aan de ene kant de kosten die de vereniging maakt en aan de andere kant wat u er voor terugkrijgt. Een belangrijke en zakelijke discussie die past in een tijd van inflatie en kostenverhogingen.

Netwerkbijeenkomsten

In de netwerkbijeenkomsten komt u uw collega's tegen. Een mooie manier om vragen te stellen, informatie uit te wisselen en contacten te maken. Uw initiatief telt. We horen graag wat u wilt en hoe u het wilt. Maar ook wat u zelf kunt bijdragen om die wensen te vervullen. We hebben contact met mensen die iets voor de vereniging willen betekenen. Na vandaag ga ik met deze mensen contact opnemen om te bekijken of en hoe zij iets voor de NMv kunnen betekenen. We zijn daarbij als bestuur met name op zoek naar mensen die iets willen doen. Een jurist, een organisator, een contentwriter en meer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.